Dansk i dybden

En håndsrækning til læreren
Dansk i dybden er skrevet til undervisning i litterære genrer til dansk i overbygningen. Dansk i dybden består af genrehæfter tilrettelagt som koncentrerede undervisningsforløb, der kan indgå direkte i lærerens årsplan.

Fokuseret litteraturundervisning
Hvert hæfte gennemgår genretræk og virkemidler på en praktisk omsættelig måde. Opgaverne lægger op til analyse og til elevens overblik over genren.

Analyser og oversigter
De enkelte hæfter har en gennemført analyse af en udvalgt tekst. Der er forslag til, hvordan eleverne selv kan analysere og fortolke flere tekster. I alle hæfter er der oversigter over genretræk og analysetilgange.

Krav til mål og evaluering
Dansk i dybden imødekommer de nye krav til eleverne om at kunne dokumentere færdigheder og indsigter ved afgangsprøven. De afgrænsede forløb sikrer en undervisning, der er præcis i sit danskfaglige fokus.

Fakta

 • Antal materialer18
 • Klassetrin7. klasse - 9. klasse
Filtrering
Sorter efter
 • Alfabetisk (A-Å)
 • Alfabetisk (Å-A)
 • Nyeste materialer

18 materialer

danskidybden.gyldendal.dk
Et nyt selvstændigt litteratursite fuld af overskud og overblik til de ældste elever. Sitet kan også fint anvendes i sammenhæng med bogserien DANSK I DYBDEN.   Hvorfor vælge DANSK I DYBDEN DIGITAL? Et fokuseret litteraturarbejde med integration af læringsfilm, digitale redskaber og præsentations- og remedieringsopgaver. Understøtter en undervisning, hvor litterære tekster, læringsmål, elevernes undersøgelse og vurdering af teksterne gøres tydelig og meningsfuld i en digital ramme. Et overskueligt og mangfoldigt litteratursite, der både styrker den nye eller urutinerede lærer og giver inspiration og variation til den erfarne. En vigtig eksamensressource for alle elever. Med DANSK I DYBDEN DIGITAL får du og dine elever: et bibliotek med 60 tekster, indlæsninger og billeder 20 nyproducerede videoer om analysebegreber, genrer, fortælletyper mv. 15 undervisningsforløb, hvor eleverne kommer i dybden med de litterære genrer og får mulighed for at repetere et allerede gennemgået stof oplæg til fiktionsskrivning, hvor eleverne sættes på sporet af genren (digte, noveller, kortprosa, essay eller erindring) og får yderligere inspiration og feedback i skriveprocessen et opslagsværk, hvor eleverne kan finde artikler om litteraturlæsning og konkrete fremgangsmåder, som de kan bruge, når de skal læse og forstå tekster inden for forskellige litterære genrer eksemplariske læsninger (mesterfortolkninger) til lærerens forberedelse og lige til at inddrage direkte i undervisningen som et perspektiv på elevernes egne læsninger inspirationsartikler og baggrundsviden til læreren. DIGTE, NOVELLER, ESSAYS, ERINDRINGER, KORTPROSA, RAP, INTERMEDIAL LITTERATUR, AUTOFIKTION, KRIMI, FOLKEEVENTYR, ROMANER, BIOGRAFIER, GRAFIC NOVELS Caspar Eric, Karen Blixen, Jesper Wung-Sung, Bent Haller, Dorthe Nors, H. C. Andersen, Jens Blendstrup, Kim Fupz Aakeson, Pharfar, Louis Jensen, St. St. Blicher, Lone Hørslev, Julie Sten-Knudsen, Henrik Pontoppidan og mange flere. Danskidybden.gyldendal.dk er udarbejdet af Jens Christensen, Jimmi Michelsen, Ida Hedegaard, Ayoe Quist Henkel m.fl.

Fås som

 • Website

Website

Pris pr. klasse.

Pris pr. klasse.

Fra 450,00 kr./år

562,50 kr. inkl. moms

Dansk i dybden - Intermedial litteratur
  INTERMEDIAL LITTERATUR giver eleverne en grundig introduktion til, hvad der sker og hvordan det kan se ud, når litteraturen kombinerer skrift, billede, musik og lyd med film, animation og interaktivitet. Når litteraturen finder sted mellem flere udtryksformer og medier, er den blevet intermedial, og det kræver nye måder at læse på, og det lærer eleverne undervejs i hæftet. Litteratur for børn og unge er under stadig forandring. I de senere år udgives der stadigt flere billedfortællinger, og de første apps og digitale fortællinger har fundet vej til det børnelitterære marked, fx TAVS (2013), Sofus og månemaskinen (2015), Pigen fra Shanghai (2016), Fuglen (2017) og NORD (2017). I den intermediale udgave af Karen Blixens klassiker ”De blå øjne” (2017), tales der til de fleste sanser, og der veksles mellem statiske, dynamiske og inter aktive elementer. Med øjet som ledemotiv inviteres læseren på en litterær rejse med forskellige udtryksformer og virkemidler: Lyd, oplæsning, skrift, billeder, animationer og interaktivitet. Her skal eleverne både opleve, analysere og fortolke.

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

109,00 kr.

136,25 kr. inkl. moms

+-
Dansk i dybden - Autofiktion
AUTOFIKTION er et genrehæfte til folkeskolens ældste klasser og indgår i serien Dansk i dybden. AUTOFIKTION præsenterer et udbredt litterært fænomen, der befinder sig i et spændingsfelt mellem fiktion og selvbiografi.  Autofiktion er en tidstypisk blandingsgenre, hvor selvfremstillingen og selviscenesættelsen står centralt. Eleverne skal undervejs læse og forholde sig til to lyriske tekster. De skal desuden arbejde med teksterne rundt om teksten og de kontekster, teksten indgår i. Det er i arbejdet med disse paratekster, at teksten åbnes. AUTOFIKTION indeholder to lyriske tekster af Yahya Hassan og Caspar Eric samt en række paratekster som fx interviews, omslag, artikler og film. Hæftet er skrevet af cand. mag. og ph.d. Jimmi Michelsen (f. 1968), som underviser i dansk ved Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt. Han har bl.a. skrevet Sæt spor med litteraturhistorien (7.-10.klasse) og Dansk i dybden – Noveller.

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

109,00 kr.

136,25 kr. inkl. moms

+-
Dansk i dybden - Biografier
BIOGRAFIER er et genrehæfte til folkeskolens ældste klasser BIOGRAFIER giver eleverne en tydelig og inspirerende introduktion til biografien som genre. De hører om genrens historie og særlige kendetegn. Hvem biograferes, hvad indgår i en biografi, og hvad er egentlig en selvbiografi? Eleverne får mulighed for at overveje, hvad man bruger en biografi til, hvem de kunne tænke sig at læse en biografi om, og hvem der burde findes en biografi om. Midtvejs møder eleverne en præsentation af fire biografier - to af dem er selvbiografier. Præsentationerne er ment som appetitvækkere til et mere omfattende arbejde med biografien læst som et helt værk. Hæftet er tilrettelagt fleksibelt, så klassen samlet kan vælge én bestemt biografi at arbejde med, eller eleverne kan vælge at dele sig op i grupper og arbejde med forskellige biografier. Hæftet indeholder et særskilt oplæg til dette analyse- og fortolkningsarbejde under overskriften Fremgangsmåde. BIOGRAFIER rummer et stillads til en fælles gennemgang (med indlagte læse-, skrive- refleksionsopgaver) af selvbiografien Jeg er Malala (2014), og hvor eleverne får mulighed over længere tid at fordybe sig i en fælles bog. Medtaget er også citater og eksempler fra biografier om Zlatan Ibrahimovic, Astrid Lindgren og Eske Villerslev. I uddraget fra Jeg er Malala fortæller Malala om den mest skelsættende dag i sit liv. Hendes fortælling er oplagt til at demonstrere nogle af de elementer, som ofte indgår i en biografi/selvbiografi. Materialet er skrevet af Anna Karlskov Skyggebjerg, der er lektor, ph.d. og ansat på Aarhus Universitet, Faculty of Arts, samt uddannelsesleder for Kandidatuddannelsen i didaktik og koordinator for Masteruddannelsen i børnelitteratur. Forfatter til artikler om litteraturpædagogiske emner, adskillige undervisningsmaterialer om litteratur- og forfatterskabslæsning på mellemtrinnet – seneste udgivelser er Hvad er meningen? i serien MÆRKER og undervisningsforløb på dansk3-6.gyldendal.dk.

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

109,00 kr.

136,25 kr. inkl. moms

+-
Dansk i dybden - Nye ungdomsromaner
NYE UNGDOMSROMANER er et genrehæfte til folkeskolens ældste klasser og indgår i serien Dansk i dybden. Her præsenteres den danske ungdomsroman – lige nu. I forlængelse heraf indføres eleverne i 10 værktøjer, som de kan bruge, når de skal analysere og fortolke en roman sammen, parvis eller hver for sig. Her er en veloplagt ramme for arbejdet om et fælles værk. Her vil eleverne lære om, hvad der kendetegner genren. De vil få demonstreret og afprøvet konkrete analyseredskaber, så de er klædt på til senere at udvælge og anvende relevante værktøjer i forbindelse med deres læsning, fortolkning og fremlæggelse af selvvalgte ungdomsromaner. NYE UNGDOMSROMANER rummer et tydeligt stillads til en fælles gennemgang (med indlagte læse-, skrive- refleksionsopgaver) af Jesper Wung-Sungs Skolen (2013), og hvor eleverne får mulighed for over længere tid at fordybe sig sammen i et værk. Medtaget er også citater og eksempler fra væsentlige danske ungdomsromaner af Sanne Munk Jensen, Glenn Ringtved, Kim Fupz Aakeson, Anita Krumbach, Merete Pryds Helle m.fl. Forfatterne bag Materialet er skrevet af Mette B. Westergaard og Loa Bille, som begge er dansklærere på Gåsetårnsskolen i Vordingborg. Mette B. Westergaard er forfatter til det prisbelønnede materiale Ned i novellen, undervisningsforløb på dansk3-6.gyldendal.dk og litteraturmaterialet Mærkelige dage i serien MÆRKER.  

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

109,00 kr.

136,25 kr. inkl. moms

+-
Dansk i dybden - Noveller
NOVELLER er et genrehæfte til folkeskolens ældste klasser og indgår i serien Dansk i dybden. Hæftet udgør en oplagt og veloplagt ramme for klassens arbejde med novellegenren. Her vil eleverne lære om, hvad der kendetegner genren, og de vil få redskaber, så de kan analysere og fortolke noveller. Eleverne skal undervejs læse to for målgruppen relevante ungdomsnoveller. Det sker i en vekselvirkning mellem at læse grundigt, samtale og skrive. Derudover indeholder hæftet et oplæg til, hvordan eleverne selvstændigt kan fremlægge en analyse og fortolkning af en novelle ved hjælp af et digitalt værktøj. NOVELLER rummer to nyere noveller af Dorthe Nors (Ællingen 2008/2014) og Jesper Wung-Sung (Sheila og elefanterne 2011) samt citater og eksempler fra væsentlige, danske novelleforfatteres tekster: Naja Marie Aidt, Helle Helle, Simon Fruelund, Juliane Preisler, Klaus Rifbjerg m.fl. Materialet er skrevet af cand.mag. og ph.d. Jimmi Michelsen (f. 1968), som underviser i dansk ved Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt. Sideløbende har han bl.a. skrevet Sæt spor med litteraturhistorien (7.-10. klasse) og bidraget til bogen Stjernebilleder 3. Ungdomslitteratur – indføring og læsning.

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

109,00 kr.

136,25 kr. inkl. moms

+-
Dansk i dybden - Krimi
KRIMI er et litterært genrehæfte til folkeskolens ældste klasser og indgår i genreserien Dansk i dybden. KRIMI åbner krimigenrens spændende univers og fører eleverne igennem krimiens historiske udvikling, dens særlige kendetegn og genretræk. Gennem et aktivt arbejde – mundtligt og skriftligt ­– hvor der lægges op til både kreativitet og leg med genren, udfordres elevernes opfindsomhed, og deres kendskab til genren sættes i spil. KRIMI sikrer, at eleverne bliver klædt på med relevante analyseredskaber, så de selv kan analysere og skrive en krimi. Derudover indeholder hæftet fremgangsmåder for forberedelsen, som træner eleven i at klare den mundtlige eksamen. KRIMI er skrevet af Kirsten Sonne Harild, som er forfatter til en række børne- og ungdomsbøger, herunder detektivserien Cornelius Krut. Derudover holder hun mange foredrag og kurser samt arrangerer skriveværksteder, både i og uden for skoleregi. Læs mere om forfatteren, hendes blog og krimikurser på gyldendal.dk/kirsten-sonne-harild.

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

109,00 kr.

136,25 kr. inkl. moms

+-
Dansk i dybden - Kortprosa
I KORTPROSA gennemgås kortprosaens særlige kendetegn med fokuseret brug af litterære begreber, som eleverne skal anvende aktivt både i tekstnære analyser og opgaver såvel som i skriveøvelser, hvor eleverne selv eksperimenterer med at skrive inden for genren. Eleverne præsenteres for udvalgte tekster inden for såvel den minimalrealistiske som den fantastiske kortprosa. Hæftet indeholder desuden en eksemplarisk analyse og fortolkning af kortteksten Ægteskaber af Jens Smærup Sørensen, som eleverne kan gå i dialog med og lade sig inspirere af. KORTPROSA er skrevet af lærebogsforfatter Conni Hesel Rickmann, som er uddannet lærer og cand.pæd. i didaktik (dansk), nu ansat som adjunkt ved University College Lillebælt.

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

109,00 kr.

136,25 kr. inkl. moms

+-
Dansk i dybden - Rap
Dansk i dybden - Rap er et litterært genrehæfte til folkeskolens ældste klasser. Rap går i dybden med genrens særlige virkemidler: de sproglige billeder, rim, beat og flow. I hele undervisningsforløbet arbejder eleverne selv med - og de forholder sig aktivt til - genren i både mundtlige og skriftlige opgaver, og kommer derved helt tæt på en genre, som de kender fra deres egen hverdag. Dansk i dybden - Rap indeholder tekster af L.O.C., Ataf og Kinski.

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

109,00 kr.

136,25 kr. inkl. moms

+-
Dansk i dybden - Erindringer
Dansk i dybden - Erindringer er et litterært genrehæfte til folkeskolens ældste klasser. I Erindringer præsenteres eleverne for genrens særlige kendetegn gennem en række uddrag af kendte forfatteres personlige erindringer.  Eleverne går i dybden med de udvalgte tekster og lærer genren at kende. De arbejder med litterære begreber, analyserer, bearbejder og forholder sig til andres erindringer. Dansk i dybden - Erindringer indeholder bl.a. tekster af Cecil Bødker, Kim Fupz Aakeson og Hans Otto Jørgensen.

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

109,00 kr.

136,25 kr. inkl. moms

+-

Vi bruger cookies på gyldendal-uddannelse.dk

Det gør vi for at sikre en god brugeroplevelse og for at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre din oplevelse af siden. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du samtidig vores brug af cookies. Læs mere om cookies