Fås som

Bog

Pris pr. stk.

100,00 kr.

125,00 kr. inkl. moms

Stk.


I alt

100,00 kr.

125,00 kr. inkl. moms

Boost 5, ny udgave

Workbook

Malene Santini

Boost arbejdes der målrettet med elevernes kommunikative kompetence. Sproget skal bruges i meningsfulde sammenhænge, og både receptive og produktive færdigheder bringes i spil.

Boost er tematisk opbygget, og der lægges op til et systematisk arbejde med ordforråd med afsæt i spiralprincippet og højfrekvente ord og fraser. I hvert tema arbejdes der med en række udvalgte læringsmål og dertilhøremnde evaluering.

I Boost 5 går rejsen til Irland, hvor eleverne bl.a. skal møde elever fra 5. klasse på Scoil Mhuire i Dublin. Bogens seks temaer er:

  • Welcome to Dublin
  • Scary Stuff
  • Friends
  • Earth & Climate
  • Pure Magic
  • Summer in Chicago
En del af serien Boost 5. klasse
Boost 5, ny udgave

Fås som

  • Bog

Samme serie

Fakta

Boost - 5. klasse

Boost - 5. klasse

Pris pr. stk.

148,00 kr.

185,00 kr. inkl. moms

+-

Fås som

  • Bog