Boost 5, ny udgave

Boost 5, ny udgave

Workbook

Malene Santini

Beskrivelse

Fakta

Boost arbejdes der målrettet med elevernes kommunikative kompetence. Sproget skal bruges i meningsfulde sammenhænge, og både receptive og produktive færdigheder bringes i spil.

Boost er tematisk opbygget, og der lægges op til et systematisk arbejde med ordforråd med afsæt i spiralprincippet og højfrekvente ord og fraser. I hvert tema arbejdes der med en række udvalgte læringsmål og dertilhøremnde evaluering.

Læs mere om systemet

I Boost 5 går rejsen til Irland, hvor eleverne bl.a. skal møde elever fra 5. klasse på Scoil Mhuire i Dublin. Bogens seks temaer er:

  • Welcome to Dublin
  • Scary Stuff
  • Friends
  • Earth & Climate
  • Pure Magic
  • Summer in Chicago

Få overblik over alle materialer i systemet

Fås som
I alt

108,00 kr.

135,00 kr. inkl. moms

Samme serie

Ingen produkter