ENGELSK FRILÆSNING

Velkommen til Gyldendals inspirationsside til engelsk frilæsning. Her finder du læremidler, der udfordrer og inspirerer dine elever samt understøtter en differentieret engelskundervisning.

Gyldendal præsenterer den store portal InEnglishPlease, der bl.a. indeholder et stort onlinebibliotek af engelske faglitteratur. Med over 160 unikke og spændende bøger, hvor samtlige titler er inddelt i tre niveauer, giver portalen mulighed for differentieret og motiverende læsetræning og frilæsning.

Gå til InEnglishPlease her >

Fact Finder er vores serie af fysiske fag- og frilæsningsbøger på engelsk, der med et bredt emneudvalg egner sig perfekt til projektarbejde såvel som til tværfagligt arbejde.

Gå til Fact Finder her >

Gyldendal tilbyder derudover vores tre fagportaler, der dækker hele grundskolen, og som indeholder masser af indhold til elevernes læsning på engelsk. Vi præsenterer også de to frilæsningsserier, English Dingo og English Cambridge Readers, der begge motiverer og udfordrer elevernes læsning og læring af sproget.

Du kan læse meget mere om alle vores læremidler nedenfor.

 

 

InEnglishPlease – engelsk frilæsning til 4.-9. klasse

InEnglishPlease er Gyldendals store portal til frilæsning og engelskundervisning. Omdrejningspunktet er onlinebiblioteket med over 160 unikke fag- og frilæsningsbøger på engelsk med dertilhørende opgaver.

Bøgerne er inddelt i 6 overordnede kategorier – ’Animals and Nature’, ’Countries’, ’Sport, Body and Health’, ’Youth Culture, ’Famous and Infamous’ samt ’Technology and Design’ – og byder på faglitteratur om masser af forskellige emner, der er interessante og aktuelle for eleverne.

Alle bøgerne er skrevet af engelske native speakers, hvilket giver eleverne et autentisk indblik i det engelske sprog og det pågældende emne, land og kultur.

Portalen henvender sig til elever i 4.-9. klasse og kan både bruges i engelskundervisningen og i fritiden. Eleverne kan bruge portalen som engelsk frilæsning, træne læseforståelse, arbejde med ordforråd, lave multimodale præsentationer på engelsk samt andre sjove aktiviteter.

 

Gode differentieringsmuligheder

Samtlige bøger og tilknyttede opgaver findes på tre niveauer, hvilket giver rig mulighed for at tilrettelægge differentieret og spændende undervisning. Det brede emneudvalg blandt bøgerne understøtter differentieringen, hvor alle elever kan være med på InEnglishPlease – uanset niveau, interesse og behov.

InEnglishPlease giver eleverne de bedste vilkår for sprogindlæring med sit høje faglige og sprogdidaktiske niveau. Portalen giver mulighed for oplæsningsstøtte og noteskrivning ved hjælp af ’Reading Tools’, der er specielt udviklet til portalen. Læse- og notatværktøjet findes i samtlige bøger på alle tre niveauer.

Oplæsningsstøtten kan hjælpe og løfte både de fagligt stærke og mindre stærke elever. Hvis elever vil prøve kræfter med en tekst, der umiddelbart ligger over deres niveau, kan de begynde med at få dele af bogen læst op og derved få en blid indføring i den pågældende fagbog.

 

Et væld af varierende opgavetyper

Fanebladet ’Activity’ åbner op for portalens mange supplerende opgaver, der ligeledes kan findes under de specifikke fagbøger. De tre overordnede opgavetyper er ’Did you get it’, ’Work with Words’ og ’Present’.

’Did you get it’-opgaverne træner elevernes læseforståelse og ordforråd. Eleverne støder på varierende opgavetyper som quizspørgsmål, skriveøvelser hvor eleverne skal opsummere og konkretisere bøgernes centrale indhold, ’drag and drop’-opgaver og ’fill in’-opgaver.

’Work with Words’ træner elevernes grammatiske forståelse og gloselære, hvor der bl.a. arbejdes med forskellige ordklasser, gåder, antonymer, tegnsætning og meget mere ud fra fagbøgerne.

I ’Present’-opgaverne skal eleverne træne deres formidling af viden med udgangspunkt i bøgerne, hvor de arbejder med multimodale præsentationer ud fra portalens integrerede WIKI-værktøjer. Eleverne kan inddrage tekst, billeder, lyd og video i deres præsentationer. Eleverne arbejder bl.a. med procesorienteret genreskrivning – i udvalgte opgaver skal eleverne fx skrive en rap, hvor de i andre opgaver skal skrive interviews, fanbreve, dagbøger, etc.

 

’My Site’elevens personlige portfolio

På ’My Site’ kan både elever og lærere følge med i elevernes arbejde på portalen. Når en elev har læst en bog, enten helt eller delvist, gemmes bogen på siden. Det samme gælder elevernes løste opgaver, notater, resultater af quizzer, lektier og præsentationer.

Det giver en unik mulighed for både elever og lærere at følge med i den faglige progression. Der kan også gives lektier for, hvis man ønsker, at en eller flere elever skal arbejde med et særligt tema.

Bestil prøveadgang til InEnglishPlease her >

Gå til portalen >


Fact Finder – faglig læsning og frilæsning på engelsk

Fact Finder er Gyldendals serie af fag- og frilæsningsbøger på engelsk, der er målrettet elever i 5.-7. klasse. Serien består på nuværende tidspunkt af 15 titler, der kan købes i bogform.

Fact Finder introducerer eleverne for et bredt udvalg af emner, der tager udgangspunkt i forskellige engelskfaglige emner, herunder de engelsktalende lande. Bøgerne er både motiverende og aktuelle og egner sig både til faglig læsning såvel som frilæsning på engelsk. Det varierende emneudvalg gør samtidig, at bøgerne er velegnede i tværfaglige sammenhænge.

Få et overblik over Fact Finder-serien her >

Gyldendals tre fagportaler dækker engelsk frilæsning i hele grundskolen

Alle Gyldendals tre fagportaler til engelsk til henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen  indeholder faneblade, der er dedikeret til elevernes frilæsning på engelsk. Nedenfor kan du få et overblik over fagportalernes frilæsningsmuligheder.

 

Engelsk frilæsning i indskolingen

Indskolingens fagportal til engelsk indeholder fanebladet ’Library’, der åbner op for en stor mængde forskelligt indhold i form af tekster, billeder, lydklip og videomateriale. Indholdet stammer delvist fra fagportalens undervisningsforløb, der er udvalgt specifikt til elevernes selvstændige læsning og arbejde. De øvrige tekster og billeder findes udelukkende i ’Library’.

I fanebladet ’Readers' kan lærere og elever finde portalens udvalg af frilæsningsbøger. Man kan søge indhold og sortere ud fra klassetrin, emne eller på kategorierne fakta eller fiktion. Titlerne i ’Readers’ supplerer portalens andet indhold og egner sig godt til at udvide eller differentiere et forløb.

 

Engelsk frilæsning på mellemtrinnet

Mellemtrinnets fagportal til engelsk indeholder ligeledes fanebladet ’Library’, der fungerer som fagportalens mediebibliotek med indhold fra de mange undervisningsforløb.

Fagportalen indeholder også fanebladet ’Readers ’, der er elevernes eget frilæsningsbibliotek. Biblioteket består af en række frilæsningsbøger, der kan sorteres ud fra emne, fakta/fiktion og niveau. Bøgerne er inddelt i tre niveauer, hvilket giver gode muligheder for at differentiere engelskundervisningen, så alle mellemtrinnets elever har mulighed for at deltage og føle sig som dygtige læsere.

Samtlige titler i biblioteket har medfølgende før- og efterlæsningsspørgsmål tilknyttet.

 

Engelsk frilæsning i udskolingen

Udskolingens fagportal til engelsk åbner op for en verden af litterært guf til udskolingens elever. Fanebladet ’Library’ giver adgang til over 750 fagligt udvalgte tekster, billeder, videoer og lydklip.

Biblioteket indeholder materiale fra fagportalens undervisningsforløb og specielt udvalgte tekster, der kun ligger i ’Library’, herunder tekster med fokus på de engelsktalende landes kultur, sprog og samfundsforhold.

Lærere og elever kan nemt sortere fagligt indhold ud fra tema, tekstlængde, ophavsland, fakta/fiktion samt genre.

Der er kælet for detaljerne for at hjælpe elevernes læsning. De trykte tekster kan læses i en læserude med mulighed for oplæsning, eller de kan downloades og printes som pdf-filer. Vælger eleverne at læse direkte på skærmen, har vi udviklet en fuldskærmslæser, hvor eleverne kan vælge baggrundsfarve, skrifttype og skriftstørrelse. På den måde kan eleverne skræddersy deres læsning, så den bliver så behagelig som muligt.

 

English Dingo – fængslende fri- og letlæsning til engelsk fra 1.-7. klasse

Med materialet English Dingo har du mulighed for at give dine elever spændende og fantastiske læseoplevelser ud fra deres konkrete niveau. Bøgerne er oversatte og bearbejdede ud fra titler i den danske Dingo-serie, hvor eleverne støder på appellerende og relevante temaer og historier ud fra målgruppe og niveau.

English Dingo findes i fire underserier – English Micro-Dingo, English Mini-Dingo, English Dingo og English Maxi-Dingo:

English Micro-Dingo er udviklet primært til den tidlige sprogstart i 1.-3. klasse. Teksterne er skrevet i et enkelt sprog og er centreret omkring et lille ordforråd.

English Micro-Dingo henvender sig til elever, der er mere trænet i deres læsning på dansk, og som har fulgt engelskundervisningen i et par år. Bøgerne omhandler hovedsageligt de små hverdagsoplevelser, som eleverne kan spejle sig i – Sami får besøg af sin bedstefar, Sally kører forbi en farlig hund på sin BMX, Alice holder ferie med sin stedsøster, m.m.

English Dingo er seriens flagskib og henvender sig primært til elever i 4.-7. klasse. Alle seriens titler er inddelt i tre niveauer, der angives med henholdsvis et, to eller tre flag. Bøgerne omfatter historier om gys, mystik, spænding og overnaturlige begivenheder.

English Maxi-Dingo er oversatte og bearbejdede titler fra den danske Vild Dingo-serie. Her udgør de forskellige historier en sammenhængende og afsluttet hovedhistorie med emner, der er aktuelle for elever i 10 til 14-årsalderen.

Alle titler i English Dingo-serien er spækket med flotte og farvestrålende illustrationer, der underbygger indholdet i historierne. Alle alders- og klassetrinsangivelser er vejledende, da English Dingo i sin mangfoldighed favner bredt og giver rig mulighed for differentiering.

Der er således mulighed for at løfte de elever, som har vanskeligheder ved læsningen og for at omfavne de elever, som har brug for yderligere udfordringer.

Få et overblik over English Dingo her >

Cambridge English Readers – autentisk frilæsning for de ældste

Cambridge English Readers er en prisbelønnet serie af autentiske frilæsningsbøger, der henvender sig til grundskolens 6.-10. klasse. Serien består af 15 underholdende frilæsningsbøger, der er skrevet specifikt med henblik på målgruppens elever og deres forskellige interesser. Der er noget for enhver smag – om man er til spøgelseshistorier, romantik, mordgåder, mystik eller noget helt andet.

Frilæsningsseriens store variation i forhold til genre, persongalleri, tematik og geografi motiverer elevernes læsning og fremmer deres læring af engelsk gennem indblikket i forskellige engelsktalende landes kulturer og sprog. Eleverne kommer rundt omkring i verden gennem bøgerne – fra Singapore til Ungarn til Storbritannien.

Seriens bøger er inddelt efter niveau og sværhedsgrad. Det gør det muligt for læreren at differentiere og målrette læsetræningen til den enkelte elevs behov, og alle elever har samtidig mulighed for at finde en bog, der er velegnet til deres individuelle interesse og læseniveau.

Alle bøgerne er skrevet af enten britiske eller amerikanske forfattere, hvilket øger autenticiteten i læseoplevelsen. På vores tilknyttede website, readers.gyldendal.dk, kan du finde indtalinger af samtlige bøger, der er indtalt af native speakers. Det understøtter elevernes læring, forståelse og udtale af engelsk og sprogets mange afarter, herunder forskellige accenter og dialekter.

Gå til Cambridge English Readers her >