SAMFUNDSFAG I FOLKESKOLEN

På denne side kan du læse om Gyldendals inspirerende undervisningsmaterialer til samfundsfag. Alle materialer tager afsæt i Fælles Mål for samfundsfag, og de understøtter fagets kompetenceområder, metoder og dannelsessigte. Gyldendal præsenterer bl.a. den store fagportal, samfundsfag.gyldendal.dk, bogsystemet Samfundsfag 8-9 samt det prøveforberedende materiale, Klar til prøven.

Gå til fagportalen >

Gå til Samfundsfag 8-9 > 

Gå til Klar til prøven >

Samfundsfags dannelsessigte består i danne eleverne, så de opnår en forståelse og et engagement i samfundet, dets historie og dets udvikling.

Målet er bl.a. politisk og demokratisk dannelse, så eleverne bliver i stand til at deltage aktivt i et frit og demokratisk samfund. Eleverne udvikler også deres evner til at forholde sig kritisk til samfundet.

For at være i stand til at have holdninger og tage stilling til demokratiet og den demokratiske proces skal eleverne først være i stand til at undersøge og forstå et problem, tage stilling og forholde sig kritisk til emnet.

Gyldendals fagportal til samfundsfag i folkeskolen

samfundsfag.gyldendal.dk henvender sig til elever i 8.-10. klasse. Fagportalen er bygget op omkring en række fagligt velfunderede undervisningsforløb i samfundsfag, der lægger op til arbejdet med fagets begreber, kompetencer og metoder.

Eleverne arbejder problemorienteret, redegørende, analyserende og perspektiverende i samfundsfag. Det udvikler elevernes forståelse af politik, økonomi, sociale og kulturelle forhold samt samfundsfaglige metoder.

Fagportalen tilbyder et bredt udvalgt af fagtekster, videoer, opgaver og aktiviteter, digitale værktøjer og ressourcer, prøveforberedende materiale og meget mere. Fagportalen kan bruges som det primære undervisningsmateriale i samfundsfag.

 

Forløb

Det centrale indhold på fagportalen er de omfattende undervisningsforløb, der behandler klassiske og aktuelle temaer inden for samfundet – både i en dansk og en international kontekst. Det kan fx være temaer om ’Demokrati’, ’Feminisme’, ’EU’ og ’Folketingsvalg’.

Forløbene består af delemner og indeholder varierende opgavetyper, der understøtter det metodiske arbejde med samfundsfaglige problemstillinger. Du kan vælge at anvende de færdige forløb, som de fremstår, eller du kan tilrettelægge dine egne forløb med brug af fagtekster og kildemateriale.

Til alle forløb er tilknyttet lærervejledning, mål og oplæg til evaluering.

Flere forløb er suppleret med læringsspil, der skal engagere og motivere eleverne samt udvikle deres samarbejdsevner. Til alle forløb kan man finde en liste med relevante begreber, der linker til SamfundsLex – et opslagsværk indeholdende et dækkende udvalg af samfundsfaglige begreber udarbejdet specielt til målgruppen.

Se spiloversigten her >

 

Spot på verden

Fanebladet består af kortere artikler med dertilhørende faglige spørgsmål om aktuelle, samfundsfaglige temaer. Det kan fx være temaer om ’#MeToo’ eller ’Islamisk Stat’.

Hvert tema består af:

 • En nyskreven artikel
 • Et aktuelt foto med billedtekst
 • Ordforklaringer
 • Statistik, kort eller infografik
 • Faglige spørgsmål

Temaerne kan nemt inddrages i samfundsfagsundervisningen, hvor de kan supplere de enkelte undervisningsforløb. Spot på verden-artiklerne kan nemt anvendes i vikartimer og vil også være velegnede, når eleverne skal inspireres i det prøveforberedende arbejde.

 

Metoder

 

Et målrettet arbejde med fagets metoder gør det muligt for eleverne selv at indsamle data. Samtidig får de med deres praksiserfaringer et godt grundlag for at kunne vurdere og anvende kildemateriale baseret på undersøgelser og analyse.

 

 

 

Metoderne er opdelt i tre hovedkategorier:

 1. Undersøgende metoder
 2. Analyserende metoder
 3. Generelle færdigheder

 

Prøven

Under denne fane kan eleverne læse alt, hvad de behøver at vide om den mundtlige prøve i samfundsfag. Eleverne skal udarbejde en selvvalgt problemstilling i samfundsfag, inddrage kilder og fremlægge et produkt.

Prøven indeholder:

 • Eksempler på samfundsfaglige problemstillinger
 • Øvelser og opgaver, der hjælper eleverne til at udforme den selvvalgte problemstilling til prøven i samfundsfag
 • Eksempler på produkter til prøven
 • Lærervejledninger
 • Gennemgang af prøveforløbet

 

Lærer

Lærerdelen indeholder alt relevant information vedrørende fagportalen, og hvordan den understøtter undervisningen med bl.a. faglig baggrundsviden, forslag til årsplaner og lektionsplaner og inspiration til aktiviteter og spil.

Bestil prøveadgang til fagportalen >

Klar til prøven – bliv klar til kulturfagsprøven med Gyldendal

Klar til prøven er en guide til prøven med selvvalgt problemstilling i samfundsfag, historie og kristendomskundskab. Bogen handler om, hvad prøven med selvvalgt problemstilling er, og hvordan man kan arbejde med prøveformen i undervisningen.

Klar til prøven indeholder vejledning, opgaver og eksempler på prøvemateriale og problemstillinger i samfundsfag, historie og kristendomskundskab.

Til bogen er knyttet klartilprøvenikulturfag.gyldendal.dk. Her kan du finde arbejdsark til grundbogen, både som pdf-filer og i-ark, lærervejledning og den digitale udgave af grundbogen.

Gå til Klar til prøven >

 

Du kan købe tre forskellige plakater, som kan bruges til at understøtte elevernes arbejde frem mod prøven. Plakaterne handler om arbejdet med produkt, problemstilling og kilder.

Samfundsfag 8-9 – et komplet bogsystem til samfundsfag i folkeskolen

Samfundsfag 8-9 giver eleverne en grundlæggende viden om og forståelse af, hvordan samfundet er opbygget. Bogsystemet består af en grundbog, en lærerens bog samt en i-bog.

Kernestoffet i bøgerne centrerer sig om fagets fire kompetenceområder, fagets begreber og metoder. Eleverne arbejder problemorienteret med fagtekster og kildemateriale, herunder både historiske og aktuelle problemstillinger, der udvikler elevernes sammenhængsforståelse, deres handlekompetence, kritiske stillingtagen og demokratiske dannelse.

I-bøgerne supplerer grundbogen med videointerviews og dertilhørende arbejdsspørgsmål, interaktive filer af udvalgte modeller fra grundbogen, globaliseringshjulet samt relevante, eksterne links.

I-bøgerne kan findes på samfundsfag8-9.gyldendal.dk. Her finder du også ekstra ressourcer, forslag til årsplaner, prøveforberedende redskaber, målplaner til elever og lærere m.m.

Gå til Samfundsfag 8-9 her >