GYLDENDALS FAGPORTALER ÅBNER FOR OPLEVENDE, UNDERSØGENDE OG PRODUCERENDE UNDERVISNING

Hvad er fagportalerne helt kort?

 • Fagportaler til alle skolens fag
 • Varierede undervisningsforløb af høj kvalitet, udviklet af dygtige læremiddelforfattere
 • Udførlige lærervejledninger, som gør brugen let og overskuelig for dig
 • Klar og ensartet struktur i alle forløb, som gør det nemt for dine elever
 • Indeholder prøveforberedende materialer og i-bøger, videoer, lydfiler, billeder og indlæste tekster
 • Gør det muligt at lave en undervisning, som er oplevende, undersøgende og producerende

Introduktion til fagportalerne

Se en kort video om fagportalerne. Videoens varighed er 00:02:22 min.

Oplevende, undersøgende og producerende undervisning

Gyldendals fagportaler lægger op til en undervisning som er både oplevende, undersøgende og producerende – derfor er undervisning med Gyldendals fagportaler ikke bare skærmtid, men også en kæmpe ressource med forløb, som er elevaktiverende.

5 gode grunde til at vælge Gyldendals fagportaler

 • Fagportalerne er fleksible – brug forløbene som de er, eller sammensæt dine egne forløb
 • Fagportalerne indeholder forslag til årsplaner, som er lige til at gå til
 • Fagportalerne får løbende tilføjet nyt, relevant og aktuelt indhold
 • Fagportalerne samler udvikling af færdigheder og kompetencer på ét sted
 • Fagportalerne gør det muligt og nemt for dig at arbejde elevaktiverende.

Vil du se alle Gyldendals fagportaler?

Find netop de portaler som passer til dit fag og klassetrin.

KONTAKT OS OM EN FLEXAFTALE

Vores markedskonsulenter kan lave et skræddersyet tilbud, som passer til jeres skole - vi glæder os til at høre fra dig!

FAGPORTAL TIL DANSK SOM ANDETSPROG

dsa.gyldendal.dk henvender sig til flersprogede elever fra 0.-10. klassetrin. Portalen kan både bruges i undervisning i DSA og DSA supplerende. Portalens forløb tager udgangspunkt i elevernes nære hverdagsliv.

DSA fremmedsprog

Fagportaler til dansk

Gyldendals fagportal til dansk er et gennemtænkt og omfattende digitalt materiale med færdige undervisningsforløb, et bibliotek med flere end 600 tekster og andre udtryksformer, træningsopgaver og interaktive redskaber. Alt sammen samlet ét sted – og lige til at bruge i undervisningen.

Fagportaler til matematik

Gyldendals fagportaler til matematik indeholder en bred vifte af undervisningsmaterialer: undervisningsforløb, faglige redskaber, opgaver, teori og en lang række digitale resurser. Alt sammen samlet ét sted – og lige til at bruge i undervisningen.

Fagportaler til fremmedsprog

Gyldendals fagportaler til fremmedsprog indeholder bl.a. færdige temaforløb, opgaver, information om sprog og kulturforhold, grammatik, nyttige og overskuelige opslagsværker samt et bibliotek, der både indeholder billeder og tekster i forskellige genrer.

Fagportaler til naturfag

Gyldendals fagportaler til naturfagene indeholder undervisningsforløb, der lægger an til en elevaktiverende og undersøgende naturfagsundervisning. På portalerne til udskolingen er der yderligere stærkt fokus på arbejdet med de fællesfaglige fokusområder med både opgaver og færdige prøveoplæg.

Fagportaler til kulturfag

Gyldendals fagportaler til kulturfagene er fyldt med både korte og lange undervisningsforløb, der alle indeholder opgaver og aktiviteter som inspirerer til klassesamtaler.

Fagportaler til praktisk-musiske fag

Gyldendals fagportaler til de praktisk/musiske fag giver dig masser af elevaktiverende undervisningsforløb af varierende længe. Alle forløb har fokus på fagenes materialer og/eller teknikker, og du finder også komplette digitale materialer og ressourcer til din undervisning i de praktisk/musiske valgfag.

Hold dig opdateret