dsa.gyldendal.dk

dsa.gyldendal.dk

Beskrivelse

Fakta

På fagportalen dsa.gyldendal.dk findes en række forløb, der dels kan laves som samlede forløb fra start til slut og dels som enkeltaktiviteter med fokus på helt specifikke opgavetyper. Hvert forløb findes på to niveauer, hvor "let" primært bevæger sig på ordniveau og "svær" på sætnings- og tekstniveau. Niveauerne lægger sig op ad de fagformål, der er for faget dansk som andetsprog. Forløbene bygger på den genrepædagogiske tænkning, hvor modeltekster og stilladsering er bærende elementer. Eleverne vil bl.a. blive præsenteret for teksttyper, som minder om dem, de vil møde i skolens øvrige fag. Igennem forløbene introduceres dels et nært hverdagssprog og dels det "skolesprog", eleverne får brug for i den almene undervisning. Portalen giver mulighed for, at eleverne også vil kunne arbejde selvstændigt med de enkelte forløbs aktiviteter. De fleste opgaver er selvrettende, og det er muligt at få alle tekster læst op via oplæsningsfunktionen, så eleverne både kan lytte og læse samtidig. De enkelte forløb følger ikke en egentlig progression, idet de må tage højde for løbende optag. 
Fås som
SkolelicensTil mange brugere (Pr. skole: 5.000,00 kr./år)
EnkeltbrugerlicensTil få brugere (Pr. stk: 500,00 kr./år)