DanskSkud - jeres nye dansksystem til mellemtrinnet

DanskSkud er baseret på et stærkt værdigrundlag, hvor

elever lærer at forstå og sætte ord på livet gennem 

litteratur, billeder og medier.

 

 • DanskSkud er et moderne dansksystem til mellemtrinnet, der bygger bro mellem litteratur, billeder, medier og elevernes egen verden.
 • DanskSkud kan både sætte rammen for årets danskundervisning og bruges som fleksibel ressource.
 • DanskSkud lægger op til en varieret undervisning med virkelighedsnære opgaver, hvor eleverne bruger danskfaget og sproget til at sætte deres præg på verden.
 • I DanskSkud vægtes dialogen, elevernes undersøgelse af tekster i fællesskab, de autentiske produktionssituationer og en tydelig stilladsering.

Mød forfatterne bag DanskSkud

Mød Sabine Birch Larsen, Erica Price Terp og Natasha Brink Lorenz til en samtale om det nye dansksystem til mellemtrinnet.

 Videoen har en varighed på 26:39 min.

Danskskud sætter ord på livet

Hent det nye DanskSkud-katalog og få...

 

 • En præsentation

 

 • Systemets værdigrundlag

 

 • Et overblik over hele dansksystemet

 

 • Et uddrag fra DanskSkud 3. klasse

 

 • Præsentation af Læseskud

 

 • Præsentation af SkriveSkud

 

 • Præsentation af forfatterne

3 gode grunde til at skifte til danskskud

 • DanskSkud understøtter dansklærerens vigtige arbejde med at danne eleverne på mellemtrinnet.
 • DanskSkud er fleksibelt. Det kan være den røde tråd i din undervisning, og det kan være din pluk-selv-ressource.
 • Dine elever lærer at analysere indtryk, formulere udtryk og sætte aftryk på verden. De vokser fagligt og som mennesker.

 

Det siger andre om Danskskud

Supplerende materiale til danskskud - skriveskud

Supplerende materiale til danskskud - læseskud