LYDRETTE LÆSEBØGER FRA GYLDENDAL

Lydret læsning er elevens første møde med den individuelle læsetræning. Gyldendal har udarbejdet en række selvstændige lydrette læsebøger, som enten kan supplere en hvilken som helst danskundervisning eller udgøre det primære læsestof.

Serien om Teo og Dy byder på mange sjove og dramatiske historier, samtidig med at den følger princippet om elementære lydrette og lydnære ord. De lydrette læsebøger findes på 4 niveauer og kan bruges i hele indskolingen.

Lydret læsning som målrettet værktøj 

Alle nye elever i grundskolen læser lydret for bedre at kunne lydere sig frem til ord og dermed knække læsekoden. Lydret læsning bruges desuden også målrettet til ordblinde elever eller til elever med fonologiske vanskeligheder.

Læs løs lydret 

Gyldendals letlæsningsserie Læs løs sætter fokus på udviklingen af dygtige og sikre læsere i grundskolen. Den er opdelt i 10 niveauer, hvoraf de tre første niveauer er lydrette. I stedet for at inddele serien i klassetrin er den opdelt efter, hvilke afkodningsstrategier eleverne skal mestre for at kunne læse på de forskellige niveauer.

Blandt vores lydrette Læs løs-bøger, finder du serien om drengene Mik og Ali, der med et let-tal på 7 er perfekt egnet til de yngste læsere. Du kan også finde Helle Dyhr Fauerholdts serie om Sif og Søs, der med et let-tal på 10 passer til elever fra sidst i børnehaveklassen.

Se vores brochure om Læs løs her >

Gyldendals frilæsningssite

Læsløs.dk er Gyldendals nye og store frilæsningssite med mere end 400 letlæsningsbøger til 0.-6. klasse. Herunder kan du finde 50 lydrette letlæsningsbøger. Hjemmesiden er intuitiv og nem at tilgå, og den er udviklet af lærere og læsevejledere heriblandt Helle Dyhr Fauerholdt, som er forfatter til et stort antal lydrette letlæsningsbøger.

Læs mere om læsløs.dk her >

På læsløs.dk finder du:

  • let adgang til mere end 400 skønlitterære frilæsningsbøger
  • bøger indlæst med justérbar hastighed på oplæsningen
  • understøttende opgaver med fokus på at udvikle læseforståelsen ved udvidelse af ordforråd og infererende spørgsmål
  • 5 værksteder der hver især er inddelt i tre niveauer, og dermed skaber rum for differentiering – eleverne arbejder skiftevis mundtligt, skriftligt, illustrativt og kreativt med bøgerne
  • notatteknik-ark formidlet gennem modellerende videoer med henblik på at udvikle refleksive læsere, der er bevidste om læseformålet
  • niveauinddeling så hver elev møder den rette udfordring
  • forældrefane som konkretiserer, hvordan forældre kan støtte barnets læseudvikling
  • lærerfane som hjælper lærere til at hente konkret inspiration til, hvordan man griber den løbende læsestøtte an på en enkel måde, som er let at implementere i dagligdagen.

Læs mere her >

Kom og læs – Gyldendals spritnye læsesystem

Gyldendal har udviklet et nyt læsesystem til indskolingen, der indtil videre er udkommet til 0. klasse. I Kom og læs følger eleverne Vitello i 18 nyskrevne tekster om Vitellos skolestart, der selvfølgelig ikke går stille for sig. Kom og læs lægger op til en differentieret og legende undervisning, hvor eleverne både læser og skriver fra start.

Læsesystemet bygger på fem følgende værdier:

Inkluderende differentiering

Elevers baggrund og forudsætning for den begyndende læsning er vidt forskellig. Kom og læs understøtter underviserens arbejde med inkluderende differentiering, så alle eleverne får en følelse af at være en del af et trygt, legende, og lærerigt fællesskab. Et fællesskab der er et vigtig grundlag for inkluderende undervisning.

Den nyeste forskning tænkt ind i en dansk skolehverdag

Kom og læs er udviklet ud fra den nyeste læseforskning, både dansk og international, i tæt samarbejde mellem erfarne lektorer, undervisere og børnehaveklasseledere. Den medfølgende lærervejledning guider læreren til en differentieret undervisning, der giver eleverne de bedste forudsætninger for at blive dygtige læsere.

Sprogforståelse og læseglæde

Som et led i elevernes afkodning af tekster, bliver de præsenteret for forskellige tekster. Elevernes læseglæde bliver udviklet ved simple tekster i grundbogen til deres begyndende læsning, og deres sprogforståelse bliver udviklet af mere komplekse tekster til oplæsning og samtale.

Legende og varieret undervisning

En afgørende ting for elevernes begyndende læsning og skolegang er, at de føler, at det er sjovt at lære – at det er andet end blot at sidde i klasseværelset og modtage undervisning. I Kom og læs spiller bevægelse og leg en stor rolle, så eleverne lettere kan koble det konkrete og abstrakte – den legende og varierede undervisning er en vigtig værdi i forhold til elevernes læring

Læsning og skrivning fra første dag ud fra elevernes erfaringer med sprog og med verden

For at understøtte elevernes begyndende læsning og skrivning, lægger Kom og læs vægt på værdien af de erfaringer og den viden, som eleverne i forvejen har. Alle elever skal have en oplevelse af dem selv og deres baggrund som værende værdifuld.

Kom og læs består udover læsebogen af en bogstavlydbog, læsebogen som i-bog, bogstavkort, bogstavplakater, og en lærervejledning.

Læs mere her >