LÆSNING SOM FUNDAMENTET FOR GOD DANNELSE

Læsningen er fortsat et fokusområde inden for grundskolen. Forskningen viser, at børns læsning forbedrer deres sprog og hjælper dem til at præstere bedre i skolen. Allerede fra 0. klasse begynder læseundervisningen med dialogisk og lydret læsning.

Se vores store udvalg af bøger og digitale læremidler her >

 

Nyt læsesystem – Kom og læs

Gyldendal har lanceret et nyt læsesystem for 0.-2. klasse – Kom og læs. Her følger eleverne Vitello, som lige er startet i skole. Kom og læs indeholder en læsebog, en bogstavlydbog og en i-bog der kan tilkøbes samt mindre læseopgaver, små film lavet over forfatteren Kim Fupz Aakesons tekster og andre sjove aktiviteter for eleverne.

Læs mere om Kom og læs her >

 

 

Læsning som et inkluderende fællesskab

Læse- og sprogtests fylder mere og mere i den danske elevs hverdag. Helt fra 0. klasse er der op til flere tests der omhandler barnets læseforståelse og sprogkompetencer. Dog er det vigtigt at huske på, at elevens skole- og læseglæde er forudsætningen for god dannelse. Derfor er det afgørende, at børnene fra en tidlig alder oplever, at de har en positiv oplevelse med deres begyndende læsning.

 

Dialogisk læsning for de mindste

Dialogisk læsning starter allerede i børnehaven. Denne understøttende og inkluderende form for læsning har til formål at styrke barnets ordforråd og sproglige kompetencer. Samtidig er barnets oplevelse af læringen som naturlig og sjov vigtig

Læs mere om dialogisk læsning > 

 

Den første læsning

Gyldendals serie om Teo og Dy er målrettet den første læseundervisning og læsebånd, hvor begynderlæseren primært møder elementære lydrette og lydnære ord med mange gentagelser.

Se vores serie af spændende lydrette læsebøger her >

 

Frilæsning

Læsebånd er noget, de fleste skoler efterhånden arbejder med. Eleverne læser frilæsningsbøger, som de selv har valgt ud fra et emne, der interesserer dem. I samspil med faglæreren og udvalgte læsestrategier er det her, at eleven kan udvikle deres selvstændige og flydende læsning.

Læs mere om frilæsning og letlæsning >

 

Læsestrategier

For alle elever uanset om de går i indskolingen, mellemtrinnet eller udskolingen, er gode læsestrategier en vigtig forudsætning for god læseforståelse. Afhængigt af om eleven læser faglige tekster, den første læsning eller frilæsning, kan disse strategier være forskellige. Læseformen skal altså tilpasses formålet. Det er læsestrategierne, der afgør, om eleven kan fastholde sin motivation for at udvikle sin læseevner.

Læs mere om læsestrategier og -teknikker >

 

Læseforståelse

Læsestrategier og læseforståelse går hånd i hånd. For at eleven kan få det fulde udbytte af en given tekst, må eleven først tilegne sig de nødvendige strategier. Læsning er i sig selv ikke et fag, men en tværfaglig kompetence.

Læs mere om læse- og sprogforståelse >

 

Faglig læsning

I grundskolen er der fokus på elevernes læsning af faglige tekster. Her bliver eleverne bedre rustet til at læse og forstå de mange forskellige teksttyper, de bliver præsenteret for, både i grundskolen og i deres videre uddannelse. Elevens sans for forskelligartet sprog, læseteknikker og notatteknikker bliver udviklet ved faglig læsning, og deres perspektiv i forhold til viden vokser.

Læs mere om faglig læsning >