FRILÆSNING ER ELEVENS BEDSTE VEN

Elevers læselyst og læseglæde er vigtig at udvikle, især i en tid hvor øvrige kilder og sanseindtryk, især de digitale af slagsen, kæmper om elevernes opmærksomhed og koncentration. Velstruktureret frilæsning er et godt redskab til at oparbejde en god læsevane samtidig med, at læseglæden bliver bevaret.

Gyldendals fri- og letlæsningssite

Udover vores bogserie, Læs Løs, har vi også lanceret et site, der hedder Læsløs.dk. Sitet understøtter elevernes individuelle læsning samt lærerens organisering af læseundervisningen. Læsløs.dk er desuden fyldt med læseoplevelser, opgaver, læsestrategier, læsekurser og værksteder til dine elever.
 

Læs løs – læsningen starter her

Læs løs er Gyldendals fri- og letlæsningsserie, der er udviklet i samarbejde med lærere og læsevejledere. Den er skabt med hensigten om at skabe et system, der udvikler elevens læsefærdigheder, og som samtidig er skræddersyet til elevens læseprogression.

Læseglæden tilbage i højsædet

Læs løs er inddelt i 10 overskuelige niveauer med dertilhørende farvekoder – skabt med en tydelig progression i sværhedsgrad. Serien går fra 0.-6. klasse, hvor de tre første niveauer har fokus på den lydrette læsning. De resterende niveauer har fokus på den gode historie og på at udfolde fiktive verdener, der stimulerer elevens fantasi og læseglæde.

 

Det bedste supplement til danskundervisningen


Den fornemmeste opgave for fri- og letlæsning er, at give eleverne succesoplevelser med læsningen.

De fleste fagfolk er enige om, at literacy er en af de vigtigste egenskaber inden for almen dannelse og for elevens generelle læring. Men hvordan udvikler og fastholder man elevens gode læsevane?

Det handler først og fremmest om, at eleven oplever sig selv som en god læser. I særdeleshed for de yngste der skal til at lære at læse, er det vigtigt, at de føler, at læsningen er overskuelig, og at de er dygtige til det. Ellers giver de op. Læs løs medvirker til at støtte op om disse værdier.

Se vores katalog med et bredt udvalgt af fysiske frilæsningsbøger >

Letlæsning til de ældste

MELLEM_RUM er en ny serie af letlæsningsbøger for udskolingen. Det kan være svært for elever at finde bøger, hvor sværhedsgrad passer til deres niveau samtidig med at de føler, at bogen er interessant at læse. Flere undersøgelser peger på, at elevens læseglæde går hånd i hånd med den selvstændighed, de føler, når de selv vælger en frilæsningsbog. Gyldendal har i samarbejde med organisationen Læs for Livet undersøgt hvilke temaer, de unge gerne vil læse om. Herfra er MELLEM_RUM blevet udviklet netop med henblik på at skabe den bedst mulige serie, der både taler til elevernes faglighed og deres interesser.

Læs mere om MELLEM_RUM her og se vores udvalg >

Læsning støber fundamentet

Læsning har historisk set fungeret som en privilegeret måde at få indblik i og forståelse for alternative kulturer og samfund. Læsning skaber empati hos læseren, for dem de læser om – med andre ord kan læsningen udvikle elevernes evne til at blive forstående og følende verdensborgere. Det støber fundamentet, hvorpå man kan opbygge kompetencer.
Faglitteratur

Frilæsning som et vigtigt læringsværktøj

Vigtig forskning peger på, at frilæsning er et af de vigtigste værktøjer til at lære og mestre et sprog. Grundskolen er sammensat af en masse fag, der individuelt set kan betegnes som sprog, der skal læres. Det er i frilæsningen at forbindelsen mellem lyst og læring skabes.
Læsning digital tidsalder

Læsning i den digitale tidsalder

Flere og flere lærere oplever, at elevernes motivation for at læse er dalende. Læsningen er simpelthen ikke relevant for børn og unge i den digitale tidsalder på samme vis som hos forrige generationer. Den informationsstrøm unge oplever via deres skærme, der sjældent er fagligt funderet, giver hverken tid eller overskud til at opsøge frilæsning.
Læsning motivation

Motivation udebliver

Forskning peger på, at færre og færre teenagere holder læsningen ved lige efter deres skoletid. At frilæsning eller læsning for sjov ikke har samme status, som det engang havde. Mange ældre elever kan ikke se værdien, som fordybende læsning har, og læsning bliver en pligt frem for en egentlig motivation. Derfor er det vigtigt at frilæsning, som et alternativ til skærmene, kan motivere eleverne. At de selv føler, at læsningen giver dem noget anderledes og værdifuldt, end deres smartphone kan. Kvalitets- og interessebestemt frilæsning gør dette muligt.