FAGLIG LÆSNING SOM EN DEL AF FÆLLES MÅL

Som en del af Undervisningsministeriets Fælles Mål er der fokus på, at elever kan læse tekster med et velkendt fagligt indhold efter 4. klassetrin. Faglig læsning er tværfagligt og foregår i samspil mellem de forskellige faglærere. Udgangspunktet for læsning og forståelse af fagtekster starter imidlertid i danskundervisningen.

Få inspiration til faglig læsning og opgaver på vores danskportal >

     

Din digitale fagbog

Gyldendals danskportal til faglig læsning og skrivning præsenterer et stort udvalg af fagbøger inden for stort set alle fag i grundskolen. Du kan filtrere din søgning både i forhold til fag, emne og klassetrin.

Se fagbogsbiblioteket her >

     

 

Hvad er faglig læsning?

Allerede i indskolingen bliver eleverne præsenteret for faglig læsning. Dette kan fx være i natur/teknologi, hvor eleverne lærer om forskellige dyr eller i danskundervisningen, hvor eleverne lærer at kende forskel på fag- og skønlitteratur.

Elevens kompas i navigeringen af forskellige teksttyper

Den faglige læsning skal ruste eleverne til at kunne læse og forstå de mange teksttyper, de vil møde i de forskellige fag i løbet af deres skoletid og i deres videre færd. Udover rent teknisk at kunne læse teksten, skal eleven også blive i stand til at forstå, hvad de læser ud fra læseteknikker, der hjælper til bedre læseforståelse og læsehukommelse.

Læs mere om læseforståelse >

Frilæsning

De fire nødvendige sprogkompetencer inden for faglig læsning er:

  • Lytte
  • Læse
  • Samtale
  • Skrive

Grundlæggende læsestrategier


Før læsningen

Før læsningen formulerer eleven nogle arbejdsspørgsmål til teksten. Dette forudsætter, at læreren introducerer teksten forud for læsningen eller, at eleverne selv danner sig et overblik over tekstens overskrifter og opsætning. Denne strategi kan også bruges i indskolingen, hvor læsningen kan bestå i, at læreren læser teksten højt for eleverne, som på forhånd har nogle fokusområder.

Under læsningen

Ud fra de formulerede arbejdsspørgsmål læser eleven den faglige tekst. Disse arbejdsspørgsmål danner en rød tråd i elevens læsning. Det kan være konkrete spørgsmål fx vedrørende et dyrs habitat eller mere generelle spørgsmål, der vedrører tekstens centrale idéer eller temaer. For at øge forståelsen under læsning kan eleverne løbende skrive notater og opklaringsspørgsmål.

Efter læsningen

Efter læsningen forsøger eleven at besvare de spørgsmål, som de formulerede inden læsningen. Derefter laver eleven en kort redegørelse eller resumé af teksten, som de enten udarbejder mundtligt eller skriftligt. Dette kan gøres parvis eller i plenum.

Læs mere om vores læsestrategier her >

Din genvej til forløb om faglig læsning

Mangler du inspiration til dine forløb i faglig læsning? Besøg Gyldendals tre store danskportaler til henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen, hvor vi har udarbejdet færdige forløb inden for faglig læsning, der let kan overføres til undervisningen. Her kan du let og overskueligt vælge et forløb, der er relevant for netop din undervisning og aldersgruppe.
 

Bredt udvalg af fysiske fagbøger

Udover vores mange digitale tilbud til din undervisning tilbyder vi også et stort udvalg af fysiske fagbøger. Du kan via vores online katalog se vores mange tilbud og let bestille hjem efter behov.

Se vores katalog her >

Gyldendal anbefaler online fagbøger

Besøg også frilæsning.dk  hvor vi har et bredt udvalg af faglitteratur, temaer og opgaver. Alt dette kan tilgås online via dit UNI-login.

Gå til lærervejledningen her >