Spring til hovedindhold

GYLDENDALS FAGPORTALER - EN OPLEVENDE, UNDERSØGENDE OG PRODUCERENDE SKOLETID

Fagportaler af høj kvalitet

  • Differentieret undervisning støtter elevers forskellige tilgang til læring og giver alle mulighed for at lykkes
  • Valgfrihed og variation, så både elever og lærere har medbestemmelse omkring opgavetyper og medier
  • Gør det muligt at lave en undervisning, som er oplevende, undersøgende og producerende
  • Motiverer eleverne undervejs og giver dem en følelse af mestring, når de oplever vind i sejlene i deres læring
  • Omfattende støtte til lærere, så de får tid til at være nærværende i undervisningen og skabe et meningsfuldt læringsfællesskab med eleverne

Se fagportalerne

Bliv klogere på Gyldendals fagportaler. Se et minuts video fyldt med eksempler fra portalerne.

5 gode grunde til at vælge Gyldendals fagportaler

  • Fagportalerne er fleksible – brug forløbene som de er, eller sammensæt dine egne forløb
  • Fagportalerne indeholder forslag til årsplaner, som er lige til at gå til
  • De får løbende tilføjet nyt, relevant og aktuelt indhold lavet af dygtige læremiddelforfattere
  • Fagportalerne har udførlige lærervejledninger, som gør brugen let og overskuelig for dig
  • De indeholder prøveforberedende materialer og i-bøger, videoer, lydfiler, billeder og indlæste tekster

FLEXAFTALE! DIT FAG - DIT VALG

Udvælg en pakke af fagportaler med vores flexaftale, der sørger for at I på skolen både får rabat og fleksibilitet, når I skal vælge jeres digitale læremidler. Kontakt vores markedskonsulenter og hør nærmere.

Vil du se alle Gyldendals fagportaler?

Find netop de portaler som passer til dit fag og klassetrin.

Fagportaler til dansk

Gyldendals fagportaler til dansk har en kreativ og opdagende tilgang til læring. Eleverne skal være aktive og selvproducerende både analogt og digitalt. Didaktik, progression og målsætning er i alle færdige forløb gennemtænkt fra start til slut. Du kan nemt sammensætte en varieret, meningsfuld og motiverende danskundervisning med afsæt i portalernes store samling af tekster, film, lyd, billeder og aktiviteter.

Fagportaler til matematik

Gyldendals fagportaler til matematik tilbyder både faglige og tematiske forløb, som lægger op til bl.a. matematiske undersøgelser, problemløsning, bevægelsesaktiviteter, kommunikation, inddragelse af digitale værktøjer og træning af matematiske færdigheder. Portalerne indeholder desuden fakta-tekst, video og animationer, som er med til at motivere og støtte elevernes faglige forståelse.

Fagportaler til fremmedsprog

Gyldendals fagportaler til fremmedsprog indeholder bl.a. færdige temaforløb, opgaver, information om sprog og kulturforhold, grammatik, nyttige og overskuelige opslagsværker samt et bibliotek, der både indeholder billeder og tekster i forskellige genrer.

FAGPORTAL TIL DANSK SOM ANDETSPROG

Fagportalen henvender sig til flersprogede elever fra 0.-10. klassetrin. Portalen kan både bruges i undervisning i DSA og DSA supplerende. Portalens forløb tager udgangspunkt i elevernes nære hverdagsliv.

DSA fremmedsprog

Fagportaler til naturfag

Gyldendals fagportaler til naturfagene indeholder undervisningsforløb, der lægger op til en elevaktiverende og kompetencebaseret tilgang til arbejdet med fagenes indhold. Du finder også naturfagspodcast, videoer og kortere artikler. På portalerne til udskolingen er der desuden fællesfaglige forløb og støtte til arbejdet frem mod den fælles prøve.

Fagportaler til kulturfag

Gyldendals fagportaler til kulturfagene tilbyder forløb af varieret længde, Spot på-artikler og aktiviteter med aktuelt og autentisk indhold, bevægelse, spil og opgaver, som motiverer og involverer dine elever, skaber nysgerrighed og faglige samtaler samt giver klassen mulighed for faglig fordybelse.

Fagportaler til praktisk-musiske fag

Gyldendals fagportaler til de praktisk-musiske fag giver dig masser af undervisningsforløb, hvor eleverne arbejder undersøgende og tematisk med teori og praksis. Aktiviteterne er praktiske og enten materialenære eller bevægelsesorienterede og har fokus på progression i indlæringen af fagenes teknikker. Og du finder også materiale til alle valgfag og prøver.

Hold dig opdateret