Webprøver til dansk. 5.-6. Læsning og retskrivning

Webprøver til dansk. 5.-6. Læsning og retskrivning

Søren Aksel Sørensen

Beskrivelse

Fakta

Indhold på websitet
Diktater
Indsætningsdiktater og tekstdiktater med tilknyttede retskrivningsøvelser til 5. og 6. klasse i 3 niveauer.

Øvelser
Øvelserne er ikke bundet til klassetrin, men alene til det niveau eleven arbejder på. Der er øvelser inden for områderne:

 • Bøj udsagnsord
 • Rigtig form
 • Ret en tekst
 • Find ordklassen
 • Sæt komma og punktum

Læseprøver
Læseprøver til 5. og 6. klasse,hvor  der arbejdes med:

 • At søge enkeltinformation i en tekst
 • At koble informationer
 • At læse tekst og grafik sammen
 • At tolke tekster
 • At danne inferenser
 • At sammenfatte ideen med en tekst

Individuel prøveafvikling
Eleven arbejder individuelt med de læseprøver, diktater og retskrivningsøvelser, som læreren tildeler den enkelte elev, hvilket sikrer, at eleven træner på et niveau, der passer til den enkeltes ståsted.
Diktaterne bliver læst op, og eleven kan lytte til teksten det antal gang, han/hun har behov for.
Teksterne i læseprøverne kan printes ud, så eleven undgår den vanskelige skræmlæsning.

Undervisning og træning
Materialet er et kombineret bog + web-materiale, hvor undervisningen i de faglige områder ligger i bøgerne Øveklar. Læsning og Øveklar. Retskrivning, mens websitet udgør det nødvendige træningsmateriale, der skal sikre, at den enkelte elev udvikler sig og opnår bevidsthed om egne styrker og svagheder inden for områderne læsning og retskrivning.

 

Du og dine elever får adgang til webprøven, så snart licensen er aktiveret.
Du skal blot være opmærksom på, at bookingsystemet (hvor du fx kan planlægge test til et bestemt tidspunkt) først er aktivt dagen efter, licensen åbnes.
 

Fås som
Skolelicens(Abonnement)

Du skal være logget ind for at købe dette produkt

Samme serie

Ingen produkter