Spring til hovedindhold
Tjek på dansk i tredje

Tjek på dansk i tredje

Cecilie Bogh

I Tjek på dansk i tredje arbejder eleverne med

  • Navneord/substantiver
  • Udsagnsord/verber
  • Tillægsord/adjektiver
  • Forholdsord
  • Ordfamilier
  • Rødder og bøjningsmorfemer
  • Betingede vokallyde
  • Stumme bogstaver
  • Konsonantklynger og konsonantforveksling
  • Automatisering af hyppige småord

Gennem hele hæftet er sproglig opmærksomhed og ordkendskab et gennemgående fokus, ligesom materialet tilbyder eleverne rigelige skriveanledninger.

Tjek på dansk i tredje består udover arbejdsbogen af en i-bog med supplerende vejledning, registreringsark og ekstra opgaver til hvert kapitel samt mere end 50 kopisider med lege og aktiviteter, der understøtter kapitlernes faglige fokus.

Tjek på dansk er en række hæfter til danskundervisningen, hvor eleverne gennem hele skoleåret, sideløbende med den øvrige undervisning, kan tilegne sig forskellige grundlæggende danskfaglige færdigheder via varierede og differentierede opgavetyper og arbejdsformer og gennem masser af supplerende spil, lege og aktiviteter.

Ingen produkter