Spring til hovedindhold
Tjek på dansk i første

Tjek på dansk i første

Cecilie Bogh

I Tjek på dansk i første arbejder eleverne bl.a. med

  • Repetition af bogstaverne, herunder vokaler og konsonanter
  • Prikning af vokaler og stavelsesdeling af ord
  • Rimdele
  • Sammenhæng mellem bogstav og lyd
  • Lydrette vokaler
  • Hyppigt forekommende betingede vokaludtaler
  • Introduktion af ordklassen navneord/substantiver
  • Sammensatte ord
  • Almindelige konsonantklynger i forlyd
  • Automatisering af hyppige småord

Sproglig opmærksomhed og ordkendskab er et gennemgående fokus, ligesom der er rigelige skriveanledninger. Nederst på hver side findes en kort og præcis side for side-vejledning. Efter hvert kapitel laves en evalueringsside, Tjek på …, hvor eleverne kan afprøve deres færdigheder inden for det pågældende område, hvilket giver et overblik over den enkelte elevs faglige udvikling.

Tjek på dansk i første består udover arbejdsbogen af en i-bog med supplerende vejledning og 80 arbejdsark med lege og aktiviteter, der understøtter kapitlernes faglige fokus, registreringsark og ekstraopgaver til hvert kapitel.

Ingen produkter