Spring til hovedindhold
Tjek på dansk i anden

Tjek på dansk i anden

Cecilie Bogh

I Tjek på dansk i anden arbejder eleverne bl.a. med

 • Alfabetisk rækkefølge
 • Stavelsesdeling af ord
 • Rimdele
 • Konsonantklynger i forlyd og udlyd
 • Bøjning af navneord/substantiver
 • Ordklasser
 • Sammensatte ord
 • Identifikation af lange og korte vokaler
 • Hyppigt forekommende betingede vokaludtaler
 • Dobbelt konsonant
 • Konsonantforveksling
 • Stumt d og h
 • Automatisring af hyppige småord

Sproglig opmærksomhed og ordkendskab er et gennemgående fokus, ligesom der er rigelige skriveanledninger. Nederst på hver side findes en kort og præcis side for side-vejledning. Efter hvert kapitel laves en evalueringsside, Tjek på …, hvor eleverne kan afprøve deres færdigheder inden for det pågældende område, hvilket giver et overblik over den enkelte elevs faglige udvikling.

Tjek på dansk i anden består udover arbejdsbogen af en i-bog med supplerende vejledning og 113 ekstra arbejdsark med lege og aktiviteter, der understøtter kapitlernes faglige fokus, registreringsark og ekstraopgaver til hvert kapitel.

Ingen produkter