Sikker stavning 6. klasse
6. klasse - Dansk

Sikker stavning 6. klasse

Holger Juul

Beskrivelse

Ekstramaterialer

Fakta

 

I Sikker stavning 6. klasse af Holger Juul er der fokus på korrekt stavning og tegnsætning baseret på fonologi og grammatik. Hæftet er tilrettelagt til løbende staveundervisning, og hvert kapitel afsluttes med en diktat. Diktatark med 3 forskellige sværhedsgrader kan downloades gratis under fanebladet Ekstramaterialer herunder.

 

 

I Sikker stavning til mellemtrinnet er det fonologiske arbejde med forholdet mellem bogstaver og lyd stadig basis for staveundervisningen. Vægten ligger nu på korrekt stavning, og der arbejdes derfor med ords betydningsdele (morfemer), ordklasser og bøjningsendelser.

 

 

Grammatikken gøres funktionel i forhold til stavning - og fx er forståelse af sætningsleddenes funktion helt nødvendig ved kommasætning, som er et af fokusområderne i Sikker stavning 6. klasse.

Hæftet

har således som resten af seriens hæfter vægt på elevens bevidsthed om dels bogstav-lyd-forbindelsen, dels ordenes betydning og nu også leddenes funktion i sætningen

 

 

På mellemtrinnet er der ét hæfte på 56 sider til hvert klassetrin. Sikker stavning 6. klasse indeholder mange opgaver, da den gentagne træning øger sikkerheden. Der er stor variation i opgavetyperne, og eleverne arbejder både alene, i par og sammen i hele klassen. På mellemtrinnet er opgaverne mere komplekse og pladskrævende, så nogle opgaver løses i elevens eget kladdehæfte eller på pc.

 

 

Sikker stavning 6. klasse

sætter særligt fokus på disse områder:

 • snydelyde (fx y/ø i flytte, støtte og b/p i skab, skrap) dobbelt konsonant (inkl. undtagelser som otte og sjette)

 • særlige stavemåder i fremmedord (fx u for y-lyd i menu og succes)

 • forståelsen af sætningsled og ledsætninger

   

   

 • brug af komma og citationstegn

 • sammensatte ord (et eller to ord?)

 • ord der er i familie (fx føde og fødsel)

 • afledningsendelser (fx udsagnsord på -ere og navneord på -tion/-sion)

 • forskellen på ligge og lægge

 • vanskelige bøjningsendelser (fx nutids-r, lang tillægsform, flertal på -re/-rer)

 

 

Udvælgelsen af fokusområder og tilrettelæggelse af progressionen i Sikker stavning bygger på undersøgelser af danske børns stavefærdigheder. Holger Juul er ph.d. i anvendt sprogvidenskab og lektor ved Center for læseforskning på Københavns Universitet.

 

 

Fås som
I alt

78,00 kr.

97,50 kr. inkl. moms

Samme serie

Ingen produkter