Spring til hovedindhold
Sikker stavning 5. klasse
5. klasse - Dansk

Sikker stavning 5. klasse

Holger Juul

 

I Sikker stavning 5. klasse af Holger Juul er der fokus på korrekt stavning og tegnsætning baseret på fonologi og grammatik. Hæftet er tilrettelagt til løbende staveundervisning, og hvert kapitel afsluttes med en diktat. Diktatark med 3 forskellige sværhedsgrader kan downloades gratis under fanebladet Ekstramaterialer herunder.

 

I Sikker stavning til mellemtrinnet er det fonologiske arbejde med forholdet mellem bogstaver og lyd stadig basis for staveundervisningen. Vægten ligger nu på korrekt stavning, og der arbejdes derfor med ords betydningsdele (morfemer), ordklasser og bøjningsendelser.

 

 

Grammatikken gøres funktionel i forhold til stavning - og er helt nødvendig i forhold til kommasætning, som tages op i Sikker stavning 5. klasse. Hæftet har således som resten af seriens hæfter vægt på elevens bevidsthed om dels bogstav-lyd-forbindelsen, dels ordenes betydning og nu også leddenes funktion i sætningen.

 

 

På mellemtrinnet er der ét hæfte på 56 sider til hvert klassetrin. Sikker stavning 5. klasse indeholder mange opgaver, da den gentagne træning øger sikkerheden. Der er stor variation i opgavetyperne, og eleverne arbejder både alene, i par og sammen i hele klassen. På mellemtrinnet er opgaverne mere komplekse og pladskrævende, så nogle opgaver løses i elevens eget kladdehæfte eller på pc.

 

 

Sikker stavning 5. klasse

sætter særligt fokus på disse områder:

  • snydelyde (fx e/æ/a i ret, bræt, krat og ng/nk i tanke, tango)

  • dobbelt konsonant

  • særlige stavemåder i fremmedord (fx sh for sj-lyd i sushi og shawarma)

  • ordklasser, sætningsled og sætningers opbygning

  • afgrænsning af sætninger og ledsætninger med komma

  • sammensatte ord (et eller to ord?)

  • ord med afledningsdele (fx u-, -hed, -ør, -lig)

  • ental/flertal af tillægsord (fx stribet/stribede, gnaven/gnavne)

  • datid/førtid af udsagnsord (fx spillede/spillet, vaskede/vasket)

  • nutids-r og lang tillægsform

   

Udvælgelsen af fokusområder og tilrettelæggelse af progressionen i Sikker stavning bygger på undersøgelser af danske børns stavefærdigheder. Holger Juul er ph.d. i anvendt sprogvidenskab og lektor ved Center for læseforskning på Københavns Universitet.

 

 

 

Fås som
I alt

78,00 kr.

97,50 kr. inkl. moms

Ingen produkter