Samfundsfag 9
9. klasse - Samfundsfag

Samfundsfag 9

Anders Stig Christensen

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

Den 8. april 2024 udkom et nyt oplag (1. udg. 7. oplag), hvor væsentlige dele af indholdet er opdateret pr. marts 2024.

Samfundsfag 9 er grundbogen til samfundsfag i 9. klasse. Grundbogens kapitler er inddelt i fire overordnede områder:

  • Verden omkring os
  • Velfærd i Danmark
  • Internationalt samarbejde
  • Cases

Bogen afsluttes med fem cases, som samler op på samfundsfaget og de emner, eleverne har arbejdet med gennem 8. og 9. klasses-bogen. De fem cases kan bruges som repetition og forberedelse til afgangsprøven eller indgå som del af den daglige undervisning.

Samfundsfag 9 indeholder praksisrelaterede gennemgange af samfundsfaglige metoder. Efter hvert kapitel følger et bredt udvalg af opgaver, som integrerer det faglige stof, de samfundsfaglige metoder og elevernes egne refleksioner. Globaliseringshjulet er en metode, som bruges til at diskutere problemstillinger på individuelt, nationalt og globalt plan.

Systemet Samfundsfag 8-9 består af en grundbog, en lærervejledning og en i-bog til hhv. 8. og 9. klasse. I-bogen kan tilgås på samfundsfag8-9.gyldendal.dk.

Samfundsfag 8-9 er et grundbogssystem til samfundsfagsundervisningen i grundskolen. Systemet dækker fagets begreber og metoder og kobler dem til elevernes hverdagsliv og relevante samfundsmæssige forhold. Systemet indeholder et bredt udvalg af kilder og metoder. De mange alsidige opgaver i grundbogen danner rammer for, at eleverne arbejder aktivt med faget.

På systemets hjemmeside ligger der en lang række gratis ressourcer:

  • Forslag til årsplaner
  • Redskaber til prøveforberedelse
  • Målplaner til elever og lærer

 

Fås som
I alt

253,00 kr.

316,25 kr. inkl. moms

Samme serie

Ingen produkter