MULTI 4
4. klasse - Matematik

MULTI 4

Grundbog

Birgitte Westfall, Peter Mogensen og Pia Hvilsted Sperling

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

MULTI 4 -

grundbog er en grundbog til matematik i 4. klasse.

MULTI 4 indeholder 13 kapitler med følgende faglige områder:
"Faglig læsning", "Regning med tal", "Gange", "Vinkler og trekanter", "Brøker", "Modeller og tegneformer", "Tal", "Koordinatsystemet", "Division", "Areal og omkreds", "Lige meget, ligninger og uligheder", "Statistik og sandsynlighed" og "Mønstre".   Alle kapitler indledes med en introside, der præsenterer de faglige mål.
Kapitlerne veksler mellem teori, aktiviteter og opgaver og afsluttes med en evalueringsside efterfulgt af to træningsspor.
Efter hvert kapitel er der enten to sider med blandede opgaver til repetition af de faglige områder, som eleverne tidligere har arbejdet med, eller et tema/projekt, hvor der arbejdes mere åbent med kapitlets faglige indhold.
 

MULTI 4 - grundbog

findes også som i-bog til brug på iwb og pc (udkommer ultimo 2011).
 
 
MULTI til 4. klasse består af:

MULTI 4 - grundbog


MULTI 4 - opgavebog
MULTI 4 - i-bog (ultimo 2011)
MULTI 4 - Lærervejledning (primo 2012)
MULTI 4 - Kopimappe (ultimo 2011)
 
 

Samme serie

Ingen produkter