Fås som

Bog

Pris pr. stk.

167,00 kr.

208,75 kr. inkl. moms

Stk.


I alt

167,00 kr.

208,75 kr. inkl. moms

MULTI 4

Grundbog

Birgitte Westfall, Peter Mogensen og Pia Hvilsted Sperling

MULTI 4 -

grundbog er en grundbog til matematik i 4. klasse.

MULTI 4 indeholder 13 kapitler med følgende faglige områder:
"Faglig læsning", "Regning med tal", "Gange", "Vinkler og trekanter", "Brøker", "Modeller og tegneformer", "Tal", "Koordinatsystemet", "Division", "Areal og omkreds", "Lige meget, ligninger og uligheder", "Statistik og sandsynlighed" og "Mønstre".   Alle kapitler indledes med en introside, der præsenterer de faglige mål.
Kapitlerne veksler mellem teori, aktiviteter og opgaver og afsluttes med en evalueringsside efterfulgt af to træningsspor.
Efter hvert kapitel er der enten to sider med blandede opgaver til repetition af de faglige områder, som eleverne tidligere har arbejdet med, eller et tema/projekt, hvor der arbejdes mere åbent med kapitlets faglige indhold.
 

MULTI 4 - grundbog

findes også som i-bog til brug på iwb og pc (udkommer ultimo 2011).
 
 
MULTI til 4. klasse består af:

MULTI 4 - grundbog


MULTI 4 - opgavebog
MULTI 4 - i-bog (ultimo 2011)
MULTI 4 - Lærervejledning (primo 2012)
MULTI 4 - Kopimappe (ultimo 2011)
 
 

En del af serien MULTI 4.-6. klasse
MULTI 4

Fås som

  • Bog

Samme serie

Fakta

MULTI 4

MULTI 4

Pris pr. stk.

62,00 kr.

77,50 kr. inkl. moms

+-

Fås som

  • Bog

ANMELDELSER

""Multi 4" er et bogsystem med en grundbog, opgavebog, lærervejledning og en kopimappe. Herudover suppleres med en i-bog, der er en digital udgave af elevbogen med supplerende materialer i form af videoklip, lyd og interaktive opgaver. Materialet er rigtig godt gennemarbejdet, og lærervejledningen og kopimappen supplerer grundbogen og opgavebogen rigtig flot. Grundbogen er præget af megen tekst og god teori, hvilket virker rigtig godt og skaber en god dynamik. Der lægges på saglig vis op til den matematik, eleverne skal præsenteres for, og her tænker jeg på matematiske begreber, tegninger og udtryksformer. Der veksles mellem teori, aktiviteter og et væld af opgaver. [...] Et rigtig godt element i materialet er evalueringssiderne og træningssiderne, der samler op på det lærte i stigende sværhedsgrad. Evalueringen er overordentlig vigtig og skal hænge godt sammen med det tillærte – den røde tråd er her essentiel, og sådan en har materialet. De mange opgaver og den fyldige teori lægger også op til, at læreren har rig mulighed for at differentiere og tilrettelæge en undervisning, der tilgodeser såvel gode som mindre gode elever. Grafikken er, gennem hele bogen, meget strømlinet, og dette skaber en god fornemmelse rent visuelt. Ligeledes supplerer grafik og tegninger i grund- og opgavebog indholdet på rigtig fornuftig vis. Som underviser og elev drages man til læring, og lysten forsvinder ikke på grund af for kedelig teori og dårlig grafik, som man ser i alt for mange andre bogsystemer. Jeg er virkelig positivt stemt for "Multi 4" og finder det overordentligt brugbart. Materialet virker godt og gennemtænkt og er meget inspirerende. Jeg kan kun give det mine bedste anbefalinger."
Lars Lyngsøe Højberg
folkeskolen.dk13. januar 2014