Spring til hovedindhold
Matematik i læreruddannelsen - Teori og praksis - en fagdidaktik

Matematik i læreruddannelsen - Teori og praksis - en fagdidaktik

Hans Jørgen Beck, Hans Christian Hansen, Anna Jørgensen og Leif Ørsted Petersen
Teori og praksis - en fagdidaktik, er bygget op omkring fire hovedafsnit.

I En matematiklærers praktisk-pædagogiske overvejelser
- undervisningsplanlægning og tilrettelæggelse
- målovervejelser, praksiseksempler, organisationsovervejelser, elevreaktioner og refleksioner i indskoling, mellemtrin og overbygning
- elever med særlige behov.

II De didaktiske grundspørgsmål: Hvorfor, hvad og hvordan?
- forskellige læringssyn og teorier om læreprocesser.

III Principper og værktøjer
- den professionelle lærers værktøjer
- metoder, principper og fremgangsmåder
- opbygning af læringsmiljøer
- tolke og gennemskue lærebøger
- elevers muligheder ved udvikling af begreber og metoder
- undervisningsdifferentiering.

IV Skolefagets historie
- tidligere tiders overvejelser over fagets rolle og plads i uddannelsessystemet.
Fås som
I alt

362,00 kr.

452,50 kr. inkl. moms