Matematik i læreruddannelsen


Serien "Matematik i læreruddannelsen" består af 5 bind:

- Kultur, kundskab og kompetence 1 og 2
- Undersøge, konstruere og argumentere 1 og 2 - arbejdskortbøger
- Teori og praksis - en fagdidaktik

Matematisk indsigt skabes gennem undersøgende virksomhed, dialog og ræsonnementer. "Matematik i læreruddannelsen" understøtter denne skabende virksomhed på to måder:

I "Kultur, kundskab og kompetence" tages udgangspunkt i folkeskolens matematikundervisning, hverdagsfænomener og fagets kulturhistorie. Bogen er en fortælling om faget matematik som en menneskeligkonstruktion, der kan give de studerende stof og metoder til deres personlige faglige udvikling.

"Undersøge, konstruere og argumentere" tilbyder en række problemstillinger, som giver den studerende mulighed for aktivt og selvstændigt at lære matematik og matematisk tankegang at kende.

Teori og praksis - en fagdidaktik, er bygget op omkring fire hovedafsnit.

I En matematiklærers praktisk-pædagogiske overvejelser
II De didaktiske grundspørgsmål: Hvorfor, hvad og hvordan?
III Principper og værktøjer
IV Skolefagets historie

Endelig er der til serien udarbejdet et par supplerende hæfter.

Fakta

  • Antal materialer1