Fås som

Bog

Pris pr. stk.

344,00 kr.

430,00 kr. inkl. moms

Stk.


I alt

344,00 kr.

430,00 kr. inkl. moms

Matematik i læreruddannelsen - Teori og praksis - en fagdidaktik

Hans Jørgen Beck, Hans Christian Hansen, Anna Jørgensen og Leif Ørsted Petersen
Teori og praksis - en fagdidaktik, er bygget op omkring fire hovedafsnit.

I En matematiklærers praktisk-pædagogiske overvejelser
- undervisningsplanlægning og tilrettelæggelse
- målovervejelser, praksiseksempler, organisationsovervejelser, elevreaktioner og refleksioner i indskoling, mellemtrin og overbygning
- elever med særlige behov.

II De didaktiske grundspørgsmål: Hvorfor, hvad og hvordan?
- forskellige læringssyn og teorier om læreprocesser.

III Principper og værktøjer
- den professionelle lærers værktøjer
- metoder, principper og fremgangsmåder
- opbygning af læringsmiljøer
- tolke og gennemskue lærebøger
- elevers muligheder ved udvikling af begreber og metoder
- undervisningsdifferentiering.

IV Skolefagets historie
- tidligere tiders overvejelser over fagets rolle og plads i uddannelsessystemet.
Matematik i læreruddannelsen - Teori og praksis - en fagdidaktik

Fås som

  • Bog

Samme serie

Fakta

Matematik i læreruddannelsen

Matematik i læreruddannelsen

Pris pr. stk.

292,00 kr.

365,00 kr. inkl. moms

+-

Fås som

  • Bog