Matematik for lærere 1A, Kultur, kundskab og kompetence

Matematik for lærere 1A, Kultur, kundskab og kompetence

Beskrivelse

Fakta

Systemet "Matematik for lærere" er skrevet som lærebogs-og inspirationsmateriale dels til matematiklæreruddannelsen efter læreruddannelsesloven af 2007 og dels til efteruddannelse af folkeskolens matematiklærere.   Systemets fællestitel "Matematik for lærere" er valgt i erkendelse af, at de øgede krav til læreruddannelsen også vil give sig udslag i øgede krav til allerede uddan­nede lærere. Det er et håb, at der må kunne skaffes midler til den helt nødvendige efteruddannelse af skolens matematiklærere, og titlen hænger sammen den overbe­visning, at dette materiale vil kunne finde anvendelse også i denne sammenhæng.
Fås som
I alt

269,00 kr.

336,25 kr. inkl. moms

Samme serie

Ingen produkter