Matematik for lærere 1A, Kultur, kundskab og kompetence

Matematik for lærere 1A, Kultur, kundskab og kompetence

Hans Jørgen Beck, Leif Ørsted Petersen og Anna Jørgensen

Beskrivelse

Fakta

Systemet "Matematik for lærere" er skrevet som lærebogs-og inspirationsmateriale dels til matematiklæreruddannelsen efter læreruddannelsesloven af 2007 og dels til efteruddannelse af folkeskolens matematiklærere.   Systemets fællestitel "Matematik for lærere" er valgt i erkendelse af, at de øgede krav til læreruddannelsen også vil give sig udslag i øgede krav til allerede uddan­nede lærere. Det er et håb, at der må kunne skaffes midler til den helt nødvendige efteruddannelse af skolens matematiklærere, og titlen hænger sammen den overbe­visning, at dette materiale vil kunne finde anvendelse også i denne sammenhæng.
Fås som
I alt

294,00 kr.

367,50 kr. inkl. moms

Samme serie

Ingen produkter