Historiedidaktik

Jens Aage Poulsen og Jens Pietras

Beskrivelse

ANMELDELSER

Ekstramaterialer

Fakta

Historiedidaktik består af tre dele:

  • I første del beskrives, hvordan historie er blevet et videnskabsfag og siden et skolefag, og hvordan og hvorfor skolefagets sigte og indhold har ændret sig i tidens løb.
  • Anden del diskuterer didaktiske potentialer i en række læremidler, der anvendes i historieundervisningen – både traditionelle og nye. Der er også ideer til, hvordan læremidlerne kan bruges.
  • Tredje del giver forslag til, hvordan man kan organisere indholdet i sin undervisning, så det knytter sig til elevernes livsverden. Til sidst i denne del er der et par konkrete eksempler på undervisningsforløb.

Historiedidaktik henvender sig til linjefagsundervisningen på læreruddannelsen, efteruddannelse, historielærere og andre der beskæftiger sig med historieformidling og -didaktik.

Fås som
Lærerlicens

Du skal være logget ind for at købe dette produkt