Spring til hovedindhold

Alverdens dansk - dansk som andetsprog. Basis

Hanne Milling og Anne Weile

Gennem aktiverende lytte-, skrive- og læseøvelser træner kursisterne den grundlæggende kommunikation i dagligdagen.
Den sproglige sikkerhed styrkes gennem enkle og klare grammatiske introduktioner og øvelser.

Desuden giver Alverdens dansk en sociokulturel introduktion til normer, værdier og livsformer i Danmark.

Der er fokus på temaer som

  • Naturen
  • Familie
  • Boformer
  • Fester
  • Samværsformer.

Alverdens dansk har en meget ensartet og genkendelig struktur, hvor hvert kapitel er bygget op om et tema, der tilgodeser alle aldersgruppers og begge køns interesser.

Udgivelsen opfylder til fulde de faglige mål i læreplanen for dansk som andetsprog på basisniveau.

Ingen produkter