Alverdens dansk - dansk som andetsprog F

Hanne Milling og Anne Weile

Beskrivelse

Fakta

Gennem aktiverende skrive- og læseøvelser træner kursisterne tekstlæsning og kommunikation i dagligdagen. Udgangspunktet for tekstarbejdet er autentiske tekster med stor genremæssig spredning, fx:

 • Novelle
 • Digt
 • Hjemmeside
 • Anmeldelse
 • Læserbrev
 • Blogindlæg

For at styrke kursisternes digitale kompetencer skal kursisterne i nogle tilfælde på nettet for selv at finde de tekster, de skal arbejde med. Bogen lægger desuden op til varierede arbejdsformer.

Tekstforståelsen sikres med før-, under- og efterlæsningsopgaver samt klare illustrative modeller. Den sproglige sikkerhed styrkes gennem instruktive grammatiske øvelser.

Desuden giver Alverdens dansk F en sociokulturel introduktion til normer, værdier og livsformer i Danmark.

Der er fokus på temaer som:

 • Uddannelse
 • Opdragelse
 • Forbrydelse
 • Berømmelse
 • Hukommelse

Udgivelsen indholder desuden en opskrift på, hvordan kursisten kan arbejde med faglig dokumentation som afslutning på niveau F.
Alverdens dansk F har som sine forløbere Alverdens dansk Basis og Alverdens dansk G, en meget ensartet og genkendelig struktur, hvor hvert kapitel er bygget op om et tema, der tilgodeser alle aldersgruppers og begge køns interesser.

Udgivelsen opfylder til fulde de faglige mål i læreplanen for dansk som andetsprog på avu, niveau F.

Samme serie

Ingen produkter