Spring til hovedindhold

Alverdens dansk - dansk som andetsprog. E-niveau

Hanne Milling og Anne Weile

Gennem aktiverende skrive- og læseøvelser træner kursisterne tekstlæsning og kommunikation i dagligdagen. Udgangspunktet for tekstarbejdet er autentiske tekster med stor genremæssig spredning, fx:

  • Novelle
  • Digt
  • Romanuddrag
  • Artikel

Tekstvalget spænder bredt fra romantikken til moderne sangtekster. Tekstforståelsen sikres med før-, under- og efterlæsningsopgaver samt klare illustrative modeller. Den sproglige sikkerhed styrkes gennem instruktive grammatiske øvelser. Der er bl.a. fokus på faste sproglige udtryk og vendinger.

Desuden giver Alverdens dansk E, gennem sine valg af temaer og ikke mindst med indføringen i Tove Ditlevsens forfatterskab en sociokulturel introduktion til normer, værdier og livsformer i Danmark.

Der er fokus på temaer som:

  • Naboskab
  • Ægteskab
  • Slægtskab
  • Landskab
  • Forfatterskab – Tove Ditlevsen

Udgivelsen indeholder en række skriveøvelser, der er integreret i arbejdet med teksterne. Bogen har desuden et kapitel med en opskrift på, hvordan kursisten kan arbejde med faglig dokumentation som afslutning på niveau E.

Alverdens dansk E har som sine forløbere Alverdens dansk BasisAlverdens dansk G og Alverdens dansk F, en meget ensartet og genkendelig struktur, hvor hvert kapitel er bygget op om et tema, der tilgodeser alle aldersgruppers og begge køns interesser.

Udgivelsen opfylder til fulde de faglige mål i læreplanen for dansk som andetsprog på avu, niveau E.

Ingen produkter