Spring til hovedindhold

Alverdens dansk - dansk som andetsprog. D-niveau

Hanne Milling og Anne Weile

Gennem aktiverende skrive- og læseøvelser træner kursisterne tekstlæsning og kommunikation i dagligdagen. Udgangspunktet for tekstarbejdet er autentiske tekster med stor genremæssig spredning, fx:

 • Novelle
 • Digt
 • Romanuddrag
 • Hjemmeside
 • Drama
 • Artikel

Tekstvalget spænder bredt fra det moderne gennembrud til nyhedsartikler og hjemmesider. Tekstforståelsen sikres med før-, under- og efterlæsningsopgaver samt klare illustrative modeller.

Den sproglige sikkerhed styrkes gennem instruktive grammatiske øvelser. Der er bl.a. fokus på ordstilling, ordforråd, tegnsætning, citatteknik osv.

Desuden giver Alverdens dansk D gennem sine valg af temaer og ikke mindst med gennem periodelæsningen en historisk og sociokulturel introduktion til normer, værdier og livsformer i Danmark.

Der er fokus på emner som:

 • Erindring
 • Forsoning
 • Afvisning
 • Nyhedsformidling
 • Periodelæsning – det moderne gennembrud

Udgivelsen indeholder en række skriveøvelser, der er integreret i arbejdet med teksterne.

Alverdens dansk D har som sine forløbere Alverdens dansk Basis, G, F og E en meget ensartet og genkendelig struktur, hvor hvert kapitel er bygget op om et tema, der tilgodeser alle aldersgruppers og begge køns interesser.

Udgivelsen opfylder til fulde de faglige mål i læreplanen for dansk som andetsprog på avu, niveau D.

Ingen produkter