FRANSK GRAMMATIK – ØVELSER OG MATERIALER

Velkommen til Gyldendals side med materialer, der understøtter et målrettet og differentieret arbejdet med fransk grammatik i din undervisning. Materialerne henvender sig både til mellemtrinnet og udskolingen og byder på teori, øvelser og kreative opgaver.

Fagportalen fransk.gyldendal.dk giver eleverne mulighed for at arbejde med fransk grammatik ud fra en bred vifte af øvelser, selvrettende opgaver og aktiviteter. Her finder du alt, hvad dine elever skal bruge for at få grammatikken ind under huden.

Du kan også læse om vores nye prøveforberedende website Webprøver til fransk, fransksystemet Allez hop ! og vores Pirana-træningshæfter.

 

Fransk grammatik på Gyldendals fagportal

 fagportalen til fransk kan du finde indhold, der understøtter elevernes arbejde med fransk grammatik. I de færdige og didaktiserede undervisningsforløb Thèmes, arbejder eleverne med alle fagets færdigheds- og vidensområder, herunder også grammatik og sprogligt fokus.

Fagportalens grammatiske omdrejningspunkt er dog Grammaire, som ligger under fanebladet Langue. I det grammatiske opslagsværk introduceres eleverne for den franske basisgrammatik på en overskuelig og lettilgængelig måde. I tilknytning til de enkelte kapitler er der selvrettende træningsopgaver, der er inddelt i to niveauer med henholdsvis en og to stjerner.

Du kan således bruge Grammaire i din franskundervisning, uanset om du benytter de færdige undervisningsforløb på fagportalen eller har tilrettelagt dine egne forløb, der skal kædes sammen med grammatikken.

Grammaire henvender sig primært til 8.-9 klasse. I 5.-7. klasse optræder regler og bøjningsskemaer direkte i forløbene.

I fanebladet får eleverne også adgang til Phonétique, et fonetisk opslagsværk, der ligeledes efterfølges af selvrettende træningsopgaver.

Som et ekstra krydderi til fransktimerne kan du bestille vores plakat med de franske verbers bøjningsformer. Plakaten lægger også op til andre aktiviteter i franskundervisningen.

Du kan få inspiration til aktiviteter her >

Bestil plakaten her >

Webprøver til fransk

Webprøver til fransk er Gyldendals helt nye website, hvor eleverne har mulighed for at arbejde målrettet og selvstændigt med deres færdigheder som forberedelse til den skriftlige prøve i fransk efter 9. klasse.

Websitets omdrejningspunkt er de komplette, digitale prøvesæt, hvor eleverne kan træne lyttefærdigheder, læsefærdigheder, sprogligt fokus og skriftlig fremstilling. Alle webprøver er udarbejdet med udgangspunkt i de officielle skriftlige prøver og svarer til dem i forhold til opgavetype, sværhedsgrad, omfang og tid.

Eleverne får derfor et godt indblik i, hvad der forventes af dem til den skriftlige prøve, og hvordan de skal disponere deres tid, og de har mulighed for at afprøve forskellige strategier. Med Webprøver til fransk kan eleverne også teste deres nuværende niveau og derved få et indblik i, hvor der er plads til forbedring.

Webprøverne afvikles online, hvilket medfører øjeblikkelig og detaljeret respons på elevernes prøveresultater, som både kan tilgås af lærere og elever. Lærerens rettearbejde er reduceret markant, hvor det kun er skriftlig fremstilling, der skal rettes manuelt.

Bestil prøveadgang her >

 

Fransk grammatik i fransksystemet Allez hop !

I vores fransksystem Allez hop ! er der rig mulighed for at arbejde med elevernes franske grammatik. Systemet findes til 5.-9. klasse, og hver årgang består af en tekstbog, en elevbog, en lærervejledning samt en i-bog.

Systemet er kommunikativt og kreativt opbygget, hvor eleverne bliver præsenteret for hverdagsfransk, enkle og aktuelle dagligdagstemaer samt kultur- og samfundsforhold i Frankrig.

Allez hop ! indeholder også et væld af varierede og kreative øvelser og opgaver med fokus på fransk grammatik.

Gå til Allez hop !>

Pirana – øvelser og opgaver om ordforråd og fransk grammatik

Pirana er Gyldendals serie af supplerende træningshæfter til den begyndende sprogindlæring i grundskolen. Træningshæfternes fokus er at træne og oparbejde elevernes ordforråd og samtidig give eleverne deres første møde med fransk grammatik.

Pirana har en klar faglig struktur, hvor alle hæftets sider er opbygget på samme måde. Omdrejningspunktet er de mange sjove, varierede og relevante øvelser og opgaver, herunder om fransk grammatik. Øverst på hver side bliver eleverne introduceret for et emne, og hver opgave er placeret i en afgrænset boks. Der er samtidig ellipser på hver side, der støtter elevernes opgaveløsning med gloser eller instruktioner.

På hæftets første side kan eleverne skematisere og planlægge deres arbejde, og den kan også bruges som godkendelsesark til læreren, som kan holde styr på elevernes samlede arbejde.

Til fransk findes Pirana – Begynderfransk og Pirana – Begynderfransk B.