DANSKSYSTEMER – TIL INDSKOLING OG MELLEMTRIN

HVAD ER KOM OG LÆS HELT KORT

 • Inkluderende differentiering
 • Den nyeste forskning tænkt ind i en dansk skolehverdag
 • Sprogforståelse og læseglæde
 • Legende og varieret undervisning
 • Læsning og skrivning fra første dag ud fra elevernes erfaringer med sprog og med verden.

HVAD ER DANSKSKUD HELT KORT

 • DanskSkud bygger bro mellem litteratur, billeder, medier og elevernes egen verden.
 • DanskSkud er et grundbogssystem til mellemtrinnet, men kan også bruges som fleksibel ressource.
 • DanskSkud indeholder virkelighedsnære opgaver, hvor eleverne bruger danskfaget og sproget til at sætte deres præg på verden.
 • I DanskSkud vægtes dialogen, en undersøgende tilgang til faget og en tydelig stilladsering.
 • 3.-5. klasse er udkommet. 6. klasse udkommer i foråret 2024.

FÅ HURTIGT OVERBLIK OVER KOM OG LÆS 0.-2. KLASSE

FÅ HURTIGT OVERBLIK OVER DANSKSKUD 3., 4. OG 5. KLASSE

5 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE KOM OG LÆS TIL LÆSESTART

 • Fordi Kom og læs lægger op til en inkluderende differentiering, som både tilgodeser den enkelte elevs behov for støtte eller udfordringer og samtidig har øje for det relationsarbejde og det fællesskab, der er forudsætningen for at skolen opleves som et rart og trygt sted at være og lære.
 • Fordi Kom og læs bygger på den nyeste danske og internationale læseforskning, tænkt ind i en dansk skolehverdag.
 • Fordi læsebogen både indeholder læsetekster med stigende progression til deres egen læsning og mere komplekse tekster til oplæsning og samtale. På den måde tilgodeser systemet både arbejdet med afkodning og udviklingen af elevernes læseglæde og sprogforståelse.
 • Fordi Kom og læs tilbyder en legende og varieret undervisning, så det bliver sjovt og meningsfuldt for eleverne at læse.
 • Fordi eleverne får lov at læse og skrive fra start i et støttet fællesskab og ud fra elevernes erfaringer med sprog og med verden.

5 GODE GRUNDE TIL AT FORTSÆTTE MED DANSKSKUD EFTER KOM OG LÆS

 • Fordi der i DanskSkud fra 3. klasse og frem sker en integration af danskfagets øvrige områder, herunder læsning af fagtekster, læsning og fortolkning af litterære tekster, film og medier, samt fremstilling af brugstekster og andre udtryk.
 • Fordi DanskSkud er baseret på en undersøgende og opdagende tilgang til danskfaget. Og det inviterer eleverne til at inddrage deres egne oplevelser i mødet med tekster, film og billeder.
 • Fordi DanskSkud er fleksibelt. Det kan både være den røde tråd i undervisningen og bruges som en pluk-selv-ressource – fx i samspil med Gyldendals Danskportal eller andre danskmaterialer, som I bruger.
 • Fordi lærervejledningen gør det enkelt at komme i gang med en tidssvarende, differentieret og levende danskundervisning.
 • Fordi eleverne her lærer at analysere indtryk, formulere udtryk og sætte aftryk på verden. De vokser fagligt og som mennesker, og de lærer at sætte ord på livet.

VIL DU HAVE RÅD OG VEJLEDNING?

Vil du høre mere om Kom og læs, så deltager redaktør Trine Einspor gerne på et Teamsmøde med dit fagudvalg. Mødet varer højest en time og tidspunktet kan tilrettelægges efter skolens behov.

VIL DU HAVE RÅD OG VEJLEDNING?

Vil du høre mere om DanskSkud, så deltager redaktør, Katja Tang-Petersen, gerne på et Teamsmøde med dit fagudvalg. Mødet varer højest en time og tidspunktet kan tilrettelægges efter skolens behov.

Hold dig opdateret