Matematik

Matematik i grundskolen

Få overblik over det store udvalg af undervisningsmaterialer til matematik i 0. - 10. klasse. Masser af digitale læremidler, grundbøger og materialer til specialundervisning og prøveforberedelse.

Matematik i folkeskolen

Velkommen til Gyldendals side dedikeret til faget matematik. Her på siden kan du se og læse mere om vores store udvalg af læremidler og undervisningsmaterialer til matematik i folkeskolen, herunder fagportaler, matematikbøger samt materialer til specialundervisning og prøveforberedelse.

Vores forskningsbaserede undervisningsmaterialer dækker alle matematikfagets områder og alle folkeskolens klassetrin. De er udviklet med henblik på at muliggøre den bedst mulige matematikundervisning, der understøtter og udfordrer eleverne både fagligt og fagdidaktisk.

Gyldendals undervisningsmaterialer til matematik tager udgangspunkt i Fælles Mål og dækker hele paletten af matematik i folkeskolen. Du kan bl.a. finde materialer med fokus på matematikopgaver, færdighedsregning og matematikprøver samt matematiksystemer med fokus på arbejdet med de matematiske kompetencer.

Undersøgende og problemløsende matematik

Vores undervisningsmaterialer til matematik i folkeskolen beror på principperne om, at matematikken er mere end resultatorienterede rutineopgaver. Matematikken kan tilbyde metoder og redskaber til at arbejde undersøgende og problemløsende og udfordre elevernes tankevirksomhed på en meningsfuld og relevant måde, der tager afsæt i situationer og sammenhænge, eleverne kan relatere til.

Eleverne får trænet og udviklet deres grundlæggende matematikforståelse, matematiske færdigheder og kompetencer, således at de har de bedste forudsætninger for at begå sig i matematikrelaterede situationer – både fra hverdagen og fra matematikbøgerne.

Materialerne er dynamiske og varierede, samtidig med at de er letforståelige og nemme at implementere i din matematikundervisning. Materialerne lægger samtidig op til differentieret undervisning, så alle elever har mulighed for at deltage og opleve en naturlig progression ud fra deres individuelle niveau og baggrund.

Vores læremidler består af masser af analoge matematikbøger samt digitale matematikmaterialer, herunder vores fagportaler til henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen samt prøveforberedende websites.

Gyldendals fagportaler til matematik i folkeskolen

Gyldendal tilbyder fagportaler til henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen, der alle har et højt fagligt niveau. Fagportalerne indeholder masser af inspirerende og varierede undervisningsforløb, teori, træningsøvelser, videoer, prøveforberedende opgaver samt andre værktøjer og aktiviteter, der understøtter eleverne i matematikundervisningen.

Vores fagportaler understøtter eleverne med at arbejde både løsnings- og procesorienteret i et multimodalt univers, hvor der er fokus på kompetencer, færdigheder, processer, metoder og faglige aktiviteter med et pædagogisk udgangspunkt.

Fagportalerne indeholder desuden inspiration og forslag til supplerende materialer og lektions- og årsplaner, der giver de bedste forudsætninger for at tilrettelægge og sammensætte en fantastisk undervisning.

Gå til Gyldendals fagportal til matematik i indskolingen
Gå til Gyldendals fagportal til matematik på mellemtrinnet
Gå til Gyldendals fagportal til matematik i udskolingen