Matematikprofilen

Matematikprofilen er et test- og evalueringsmateriale til matematik i 1.-6. klasse, som giver bred information om hver elevs matematiske færdigheder, viden og kompetencer set i forhold til Fælles Mål. Materialet tegner en faglig profil for hver elev, der udgør et øjebliksbillede af elevens matematikfaglighed og kan anvendes som grundlag for planlægning af den følgende matematikundervisning. Matematikprofilen retter sig derfor mod både elever, lærere, forældre og skoleledelse.

I Matematikprofilen er vurderingen af elevernes matematiske faglighed kriteriebaseret. Det betyder, at elevernes arbejde bliver vurderet i forhold til kriterier, der bygger på Fælles Mål og er fastlagt af forfatterne i samarbejde med andre fagfolk.

Matematikprofilen består på hvert klassetrin af et elevhæfte, som indeholder tre dele: A, B og C. I alle tre dele testes elevernes færdigheder, viden og kompetencer både i forhold til de matematiske stofområder og de matematiske kompetencer. Opgaverne i del A tager udgangspunkt i stofområder, opgaverne i del B tager udgangspunkt i både stofområder og kompetencer, og opgaverne i del C tager udgangspunkt i kompetencerne.

Udviklingen af Matematikprofilen er bl.a. sket i samarbejde med matematiklærere fordelt over hele landet. Materialet er afprøvet af flere hundrede elever i 1.-6. klasse, og resultaterne af denne afprøvning er blevet bearbejdet statistisk og har dannet grundlaget for den endelige færdiggørelse af materialet.

Matematikprofilen er foreløbig udkommet til 1.-6. klasse.
 

Fakta

  • Antal materialer6
  • Klassetrin1. klasse - 6. klasse