Kontakt 3

Kontakt 3

Fortsætterbog - Danskuddannelse 2

Søren Nørregaard Frederiksen

Beskrivelse

Fakta

Kontakt 3 er et komplet fortsættermateriale til Danskuddannelse 2 modul 3 – med en klar arbejdsmarkedstoning. Vi kommer ind bag den festlige og farverige kulisse i Tivoli, en stor arbejdsplads, som samler mange forskellige fag og jobfunktioner.
Materialet udbygger kursisternes fortsættersprog og leder frem mod ministeriets mål for modulet. Alle sproglige færdigheder kommer i spil, og der er særligt fokus på mundtlig kompetence og ordforråd, samt på læsning og skrivning af kortere brugstekster.

Kontakt 3 præsenterer 8 nye emner, som fordeler sig på kapitlerne: Tivoli – en arbejdsplads • I servicecentret • I køkkenet • På værkstedet • Udendørs • Blandt mennesker • Grønne områder • På kontoret

Hvert kapitel tager udgangspunkt i autentiske videointerviews med Tivolis ansatte, og der arbejdes systematisk med bl.a. ordforråd, tasks, lytteøvelser, grammatik, udtale og modultestnære opgaveformater.

Serien Kontakt består af tre grundbøger, tre iBøger og et website. iBøgerne er digitale udgaver af grundbøgerne til brug på den interaktive tavle i klassen eller ved online- og blended undervisning.

På websitet kontakt.gyldendal.dk findes selvrettende opgaver til alle grundbøgernes emner. Her kan kursisterne arbejde selvstændigt og i eget tempo med opgaver, der understøtter og supplerer arbejdet med grundbøgerne i klassen. Der kan også arbejdes fleksibelt og differentieret med kombinationen af grundbøger/iBøger og website.

Udover opgaver indeholder kontakt.gyldendal.dk kopisider til kursisterne, kapiteltest og alle indtalinger og videoer til grundbøgerne.

Samme serie

Ingen produkter