Spring til hovedindhold
Fandango 7
7. klasse - Dansk

Fandango 7

Vinkler på dansk

Trine May og Susanne Arne-Hansen


Grundbogen

Vinder af Gyldendals Læremiddelpris 2013

Med Fandango 7 – Vinkler på dansk kommer eleverne rundt om hele danskfaget. Den bedste moderne ungdomslitteratur, nye vinkler på nye medier, et væld af genrer, intertekstuel læsning af ældre litteratur – det hele præsenteret i øjenhøjde med eleverne og deres verden.

Hvert kapitel har sin danskfaglige vinkel. Arbejdet med skriftlig fremstilling ligger i naturlig forlængelse af litteraturlæsningen, og alle forløb evalueres med en synopsisopgave. Brugen af læseforståelsesstrategier er integreret i arbejdet med teksterne, sådan at analyse og fortolkningsaktiviteterne udspiller sig på baggrund af en grundig og velforberedt læsning af de litterære og faglige tekster. Aktivitetsniveauet er højt for alle elever, da der veksles mellem forskellige organisationsformer, som sikrer at alle kommer på banen.

Fandango 7-9 er et solidt grundbogsmateriale, der
·       går i dybden med genrer, teksttyper og udtryksformer

·       integrerer læsedidaktik og litteraturdidaktik

·       sikrer, at alle elever er aktive i de faglige processer

·       inddrager meningsfuld evaluering

·       bygger bro mellem litteraturarbejde og skriftlig fremstilling


Læse/skriveguide

Til grundbogen findes et arbejdshæfte – en læse/skriveguide – hvor eleverne tager notater som forberedelse til forskellige former for samtale og forskellige skriftlige opgaver. Læse/skrive-guidens notatark er et stillads om elevernes læring, der sikrer deres forståelse og deltagelse, og som højner kvaliteten af den fælles dialog.


i-bog

Til systemet hører desuden en i-bog. I-bogen er en elektronisk udgave af den fysiske bog tilført nogle digitale ressourcer. Heri ligger bl.a. ekstra forløb til hvert kapitel og tekster, som eleverne kan analysere på egen hånd. I-bogens noteapparat kan eleverne tage deres egne noter og løse opgaverne fra læse/skriveguiden, hvis notatark også ligger i i-bogen som skriv- og printbare pdf'er.

 

Lærervejledning

Lærervejledningen til Fandango 7. Vinkler på dansk indeholder analyser af alle grundbogens litterære tekster som inspiration til læreren og dertil hjælp til at åbne grundbogens opgaver for eleverne. Vejledningen giver forslag til omsatte læringsmål for alle kapitler - og naturligvis henvisnng til de relevante færdigheds- og vidensmål fra Fælles Mål.

 

www.fandangoudskoling.gyldendaldk

Fandango-udskolings hjemmeside finder du indgangen til i-bøgerne og desuden forskellige gratis resurser, bl.a. lister over alle primærteksters normalsidetal.

Fås som
I alt

294,00 kr.

367,50 kr. inkl. moms

Ingen produkter