Spring til hovedindhold
HAPS 2

HAPS 2

Kender du teksttypen?

Trine May og Susanne Arne-Hansen

Genreskrivning på mellemtrinnet

HAPS. Kender du teksttypen? er til genreskrivning på mellemtrinnet og er videreudviklet til dansk undervisningspraksis ud fra den australske genrepædagogik.   Når eleverne er fortrolige med forskellige teksttyper, bliver de bedre til både at læse og skrive.   I HAPS 2. Kender du teksttypen? er der fokus på fagtekster med teksttyperne instruktion, forklaring, beretning og argumenterende tekster – fx opskrift, kommentar og blog, nyhedsartikel og reportage.   For hver teksttype er arbejdet delt i fire faser:

  • Hvad ved du? Elevernes forhåndsviden aktiveres.
  • Analyse – Gennem tætte tekstanalyser lærer eleverne teksttypens sprog og opbygning godt at kende.
  • Produktion – Med den nye viden kan eleverne skrive sikkert. Først skrives en fælles tekst i klassen og så en tekst i makkerpar.
  • Skriv selv – Herefter skriver eleven sin egen tekst.

  HAPS 2 er til de ældste elever på mellemtrinnet.  

Fås som
I alt

178,00 kr.

222,50 kr. inkl. moms

Ingen produkter