Spring til hovedindhold

Umulige opgaver

Kjeld Pedersen
Umulige opgaver indeholder 45 kopiark, hvor opgaverne består i at tegne såkaldte umulige figurer - figurer, hvor de virkemidler, der skaber en rumlig tegning, bliver anvendt på en overraskende, usædvanlig og modsigelsesfyldt måde.

Opgaverne på kopiarkene giver mange muligheder for at opfylde de faglige mål for geometri om at beskæftige sig bl.a. med isometrisk tegning, geometriske former og mønstre. Derudover skærpes elevernes opmærksomhed på vanskelighederne i at omsætte noget rumligt til en plan flade.

Opgaverne kan bruges som supplement i matematikundervisningen i indskolingen og på mellemtrinet.
Fås som
Lærerlicens

Du skal være logget ind for at købe dette produkt
Ingen produkter