TÆNK SAKS PAPIR - Innovation i dansk til mellemtrinnet

TÆNK SAKS PAPIR - Innovation i dansk til mellemtrinnet

Susanne Arne-Hansen og Trine May

Beskrivelse

Fakta

Tænk, saks, papir har fokus på at udvikle elevernes innovative og entreprenante kompetencer.

Gennem projektet kommer eleverne til at arbejde med nogle af de kreative tankeprocesser, der knytter sig til det at turde og kunne skabe forandring og innovation, samtidig med at de udvikler kompetencer indenfor danskfaglige områder som: multimodalitet, faglig læsning, interview og kommunikation.

Kig i bogen

Fås som
I alt

191,00 kr.

238,75 kr. inkl. moms