Sprogrummet

Sprogrummet

Louise Nabe-Nielsen

Beskrivelse

Fakta

Målgruppe: 0.-2. klasse

Et materiale for alle
Sprogrummet er et digitalt materiale, der sætter fokus på elevernes egne tanker om sprog. Der lægges der vægt på de dele af sproget, som kalder på fortolkning og forståelse, og som netop derfor er relevante og vedkommende for alle elever. Gennem Sprogrummets mange øvelser og aktiviteter udfordres eleverne til at tænke over sproglige forhold som fx hvad der gør sprog til sprog, hvad der giver sprog mening, hvordan sprogets mange udtryksformer ser ud og virker, eller hvordan sprog vækker følelser.
 I praksis udvælger læreren en eller flere aktiviteter, som eleverne derefter skal arbejde med enten alene eller i grupper. Alle aktiviteter afsluttes med fælles samtaler på klassen, hvor eleverne italesætter deres tanker og resultaterne af deres arbejde.

 Et fiktivt univers med mange aktiviteter
 Sprogrummet er bygget op omkring det fiktive univers Koldbakken, som er et både fantastisk og helt almindeligt sted. Gennem mødet med Koldbakken oplever eleverne genkendelighed i forhold til deres egne erfaringer.
 Sprogrummet indeholder en bred vifte af billeder, fortællinger, samtale- og aktivitetskort. I alle aktiviteter lægges der vægt på at arbejde med sprog via en undringsbaseret tilgang, som ofte er kreativ og undersøgende. Eleverne skal fx klippe i ord, opfinde sprog og tage på ordjagt. Alle arbejdsoplæg rummer vejledninger til læreren, herunder beskrivelse af de relevante videns- og færdighedsmål, samt idéoplæg til de fælles klassesamtaler. Der følger endvidere kopiark, samt forslag til undervisningsforløb.

Fortolkning og kommunikation
Sprogrummet egner sig især til danskfagets sprogarbejde med særlig fokus på fortolknings- og kommunikationsdelen. Materialet er dog også relevant i tværfaglige sammenhænge med inddragelse af billedkunst, samt i det mere generelle sprog- og relationsarbejde. Med Sprogrummet lægges der op til et inkluderende sprogarbejde med plads til elevernes forskellige tanker.

Fås som
Skolelicens(Abonnement)

Du skal være logget ind for at købe dette produkt

Samme serie

Ingen produkter