Spring til hovedindhold
Springbrættet - skrivekursus 4.-5.klasse

Springbrættet - skrivekursus 4.-5.klasse

Elsebeth Otzen

Springbrættet - skrivekursus 4.-5.klasse af Elsebeth Otzen indeholder små skriveforløb til skriftlig fremstilling. Hvert skriveforløb bygger på afgrænsede faglige oplæg. Der arbejdes med sproglære, rammeskrivning og tænkeskrivning. Gennem materialets overskuelige og strukturerede opgaver får eleverne direkte undervisning i skriftlig fremstilling, de får en større sprogbevidsthed og et udbygget genrekendskab.

 

Download udvalgte opgaver til IWB på www.filer.gyldendal.dk og bestil Springbrættets plakat på www.gyldendal-uddannelse.dk.

 

Der findes ikke en direkte lærervejledning til Springbrættet- skrivekursus 4.-5.klasse, men tankerne bag materialet og den tilknyttede sprog- og genrelære er beskrevet på en let tilgængelig måde i bogen Skriv op og ned - om skriftlig fremstilling på mellemtrinnet.

 

Elsebeth Otzen er seminarielærer og har i en årrække undervist på efter- og videreuddannelse i begynderlæsning og - skrivning, læseevaluering og læsevanskeligheder.

Fås som
I alt

77,00 kr.

96,25 kr. inkl. moms

Ingen produkter