Søg på nettet

Søg på nettet

Charlotte Rytter

Beskrivelse

Fakta

Søg, vurder, brug

Guiden understøtter informationssøgningens tre faser, og hjælper eleverne til at optimere deres søgeproces, forholde sig kildekritisk, og sortere og udvælge relevant materiale.
Undervejs er der små oplæg til praktiske opgaver, og der samles op på de vigtigste pointer, så det bliver nemt for eleven at bruge bogen på egen hånd i arbejdet med informationssøgning.

Fås som
I alt

47,00 kr.

58,75 kr. inkl. moms