Samfundsfagportal - Demokratiet

Samfundsfagportal - Demokratiet

Beskrivelse

Fakta

Demokratiet i Danmark
Plakaten viser, hvordan det danske samfund er organiseret ud fra den demokratiske styringskæde og de love, som vedtages.
Plakatens infografikker passer til indholdet på samfundsfag.gyldendal.dk.

Plakaten kan bestilles gratis af skoler og institutioner.