Spring til hovedindhold
DU 3 – modul 1 - Danskuddannelser

Rigtig dansk

Karen Christensen Bahamondes

Rigtig dansk er et intro- og begyndermateriale til Danskuddannelse 3 (modul 1) og blandede begynderhold.

Indlæring af ordforråd og talesprogsstrukturer understøttes af 49 videointerviews, hvor helt almindelige mennesker taler 100 % autentisk og spontant dansk.

Et andet gennemgående træk ved bogen er et narrativt element, hvor man følger en ung, spansk arbejdstager i hans allerførste tid i Danmark og oplever mødet med nye mennesker og en anden kultur gennem hans øjne.


Progressionen i bogen er disponeret i tre afsnit:

I Introdansk introduceres de grundlæggende sproglige værktøjer til at kunne præsentere sig og stille og besvare simple spørgsmål (herunder basal syntaks), samt formelle ting som alfabet, tal, tidsudtryk og klokken. Dette afsnit indeholder bl.a. mange taskprægede ud på gulvet-aktiviteter, der er med til at gøre bogen ideel til hold med løbende optag.

I Basisdansk udbygges ordforrådet inden for domænerne studie-, arbejds- og hverdagsliv. Der arbejdes desuden med metasprog, og der tages hul på bøjningsformer og anden morfologi.

I Udvidet basisdansk suppleres med længere sammenhængende tekster og dialoger, og der kommer fokus på mere komplekse talesprogsvendinger og på at udtrykke følelser og holdninger.

Til materialet hører også en iBog, der rummer videointerviews, indtalinger, repetitionskort og niveautest – ideel til fx onlinehold og blended learning. 

Ingen produkter