Praktikvejledning

Praktikvejledning

i social- og sundhedsuddannelserne

Anette Perrild, Anne Vinther Schmidt og Ingrid Schmidt

Beskrivelse

Fakta

Praktikperioderne udgør en stor del af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Derfor er det vigtigt, at mulighederne for læring i praktikken udnyttes så godt som muligt.
Med Praktikvejledning i social- og sundhedsuddannelserne får praktikvejlederen gode redskaber til at udføre de pædagogiske opgaver, der ligger i praktikvejlederfunktionen.
Bogen er inddelt i fire afsnit, der tilsammen beskriver et kronologisk forløb, fra før eleven kommer, til hun har forladt praktikken.
1. Før eleven kommer
2. Introduktionsperioden
3. Læringsperioden
4. Slutperioden

Der tages udgangspunkt i situationer fra praksis, og i hvert afsnit gives eksempler på, hvordan de vejledningsmæssige opgaver kan løses. Desuden er der spørgsmål, som læseren kan reflektere over, samt forslag til, hvordan der kan arbejdes med stoffet på den enkelte arbejdsplads. Yderligere er der afsnit med teoretisk baggrundsviden.

Praktikvejledning i social- og sundhedsuddannelserne er velegnet som grundbog på AMU-uddannelsen Praktikvejledning af PGU- og sosu-elever og som brugsbog i den daglige vejledning.

Fås som
I alt

148,00 kr.

185,00 kr. inkl. moms