Pæredansk
DU 3 – modul 4 - Danskuddannelser

Pæredansk

Grundbog

Birte Langgaard

Beskrivelse

Ekstramaterialer

Fakta

En komplet grundbog til Danskuddannelse 3 modul 4 i den velkendte kvalitet fra forfatterens tidligere bøger som fx Ordet er frit og Danske stemmer.

Formålet med Pæredansk er at hjælpe kursisterne til at blive i stand til at udtrykke sig mundtligt og skriftligt om natur, kultur, og samfund, om personlige, nationale og internationale forhold - på et sprog, der kommer så tæt som muligt på pæredansk.

Tekster og aktiviteter er bygget op om emnerne: Mad, Oplevelser, Dyr, Livsformer og Byer.  

I tilknytning til emnerne er der opgaver med dialoger, autentiske monologer, samtale, lytning, ordforråd, udtale, grammatik og skrivning.

Emner og øvelser i Pæredansk er desuden tilrettelagt således, at de forbereder kursisterne bedst muligt til modultest 4.

Al lyd til bogen findes på https://paeredansk.ibog.gyldendal.dk/?id=175

Til materialet hører også en lærervejledning.