På eventyr i Ådal - Vejledning til 0. klasse

På eventyr i Ådal - Vejledning til 0. klasse

Lene Møller

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

Lene Møller beskriver i denne vejledning udførligt den grundlæggende læse- og skriveundervisning i børnehaveklassen med konkret vejledning til arbejdet med de tre elevbøger (Vokalbog, Konsonantbog og læsebogen På eventyr i Ådal) . Der er desuden særlige kapitler med fokus på undervisningen i bogstavkendskab, håndskrivning, afkodning, ordkendskab, tekstforståelse og oplæsning af børnelitteratur med litteratursamtaler.

Samme serie

Ingen produkter