Nisserne i Ådal. 0. klasse

Vokalpiger og konsonantdrenge
Begyndende læsning
Nisserne i Ådal til børnehaveklassen er begyndende læseundervisning. Børnene lærer bogstaverne at kende og øver sig i læsning, stavning og skrivning af lette, lydrette ord og små sætninger.

Lyd og bogstaver
Børnene arbejder med sprogets lyde og lærer at skelne hvert bogstavs lyd. Finmotorikken trænes i håndskrivningen af hvert bogstav med fokus på skrivestilling, skrivegreb og skrivevej.

Vokalbogen
Vokalbogen præsenterer vokalpigerne og nisseskolens elever. Bogen arbejder med vokalbogstavernes navne og lyd samtidig med, at børnene øver sig i at håndskrive vokalerne.

Konsonantbogen
Konsonantbogen præsenterer konsonantdrengene, som lærer børnene konsonantbogstavernes navne, lyd og form. Samtidig bruges alfabetets bogstaver til læsning, stavning og skrivning af lette, lydrette ord og små sætninger.

Fakta

  • Antal materialer5