Ny mundtlighed i dansk. Ind i teksten - ud til publikum

Ny mundtlighed i dansk. Ind i teksten - ud til publikum

Anette Fonnesbæk Skyt

Beskrivelse

ANMELDELSER

Ekstramaterialer

Fakta

Ny mundtlighed i dansk – ind i teksten – ud til publikum giver et bud på en ny didaktisk og metodisk indfaldsvinkel til arbejdet med mundtlighed i overbygningens danskfag.

Prøverelevante kompetencer
Materialet sigter mod at udvikle elevernes prøverelevante mundtlighedskompetencer gennem et forløb om oplæsning og et forløb om mundtlig fremlæggelse. Begge forløb integrerer mundtlighedsarbejdet i det litterære tekstarbejde: Eleverne må arbejde sig ”ind i teksten”, før de kan nå ”ud til publikum”.

Mundtlighed med digitale medier
Omdrejningspunktet for forløbene er elevernes egne mundtlige tekster, optaget med fx mobilkamera, webcam eller et andet kamera.

Inddragelse af digitale medier i dansk giver mulighed for at optage og fastholde det mundtlige sprog i klasserummet, så der skabes grundlag for et procesorienteret arbejde med elevernes egen mundtlighed.

En farveinddelt ”Responscirkel” styrer responsgivningen, hvor eleverne både giver og modtager konstruktiv kritik på hinandens oplæsning og fremlæggelse. Løbende elev- og lærerrespons med efterfølgende revision og forbedring af elevernes oplæsnings- og fremlæggelsesudkast styrker den enkelte elevs mundtlighed.

Fås som
I alt

200,00 kr.

250,00 kr. inkl. moms