Matematik 123 (i-bog)

Pernille Pind(red.)

Beskrivelse

Fakta

Matematik 123 hjælper elever med specifikke matematikvanskeligheder.

Udgivelsen omfatter gennemprøvede øvelser, lege og opgaver, som berører eksempelvis grundlæggende talforståelse, de fire regnearter, ligninger og meget andet.

En del af øvelserne er interaktive, og de kan både indgå i den daglige undervisning og i elevernes selvstændige arbejde i timen eller derhjemme.

Udgivelsen omfatter samtidig en udførlig lærerdel, der beskriver, hvordan man kan arbejde med elever med specifikke matematikvanskeligheder. Denne del hjælper fx matematikvejledere til at udfærdige SPS-ansøgninger, lægge elevplaner og få inspiration til, hvordan eleverne selv arbejder videre med øvelser.

Fås som
Enkeltbrugerlicens

Adgangnull brugere
BetalingUdløber automatisk
Vælg periode

I alt

30,00 kr. inkl. moms