Spring til hovedindhold

Læselys - opgaver til læsetræning 3.-4. klasse

Elsebeth Otzen og Mia Graae

Læselys - opgaver til læsetræning er målrettet elever i 3. og 4. klasse og træner eleverne til at blive aktive, funktionelle læsere. Materialet er beregnet til læsetræning i lektioner, hvor eleverne læser i frilæsningsbøger. Bogen er tilrettelagt efter et makkersystem, hvor eleverne sættes sammen to og to efter læseniveau, så den valgte frilæsningsbog matcher begge elevers læsefærdigheder. Materialet kan bruges i et læsebånd eller i en almindelig dansklektion.

Der er opgaver til 7 lektioner med fiktionslæsning og syv lektioner med faktalæsning. I undervisningsforløbet kommer eleverne til at arbejde med både ordopgaver og en tekstforståelsesopgaver. Ordopgaverne træner eleverne i at dele ord i stavelser, at finde antonymer og synonymer, at bestemme tid i verber m.m. I tekstforståelsesopgaverne fokuseres der på elevernes evne til at gå aktivt i dialog med en tekst. Eleverne skal arbejde med at finde overskrifter til afsnit, at svare på spørgsmål. at undre sig m.m.

Materialet er udviklet af Mia Graae og Elsebeth Otzen, der begge i en årrække har undervist i dansk på læreruddannelsen og på efter- og videreuddannelsen i læsning og skrivning. 

Fås som
I alt

72,00 kr.

90,00 kr. inkl. moms